Posted on Hozzászólás most!

Ebadó 2011

Az Országgyűlés hétfőn 337 igen, 1 nem szavazattal és 15 tartózkodással elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as törvény módosítását, amely ebrendészeti hozzájárulás kivetésére ad lehetőséget az önkormányzatoknak, kötelezővé teszi legalább három évente egyszer az ebösszeírást, valamint pontosabban szabályozza a kutyák veszélyessé minősítését is.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as törvény módosításával az önkormányzatok évente veszélyes eb esetén 20 ezer, egyéb kutya esetén a 6000 forint ebrendészeti hozzájárulást szedhetnek a kutyák gazdáitól. Ez alól kivételt élveznek a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, vagy terápiás; a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban, vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott; az ivartalanított; az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, vagy állatvédelmi szervezet telephelyén tartott; valamint állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott kutyák. Az önkormányzatok ugyanakkor maguk dönthetik el, hogy beszedik-e a hozzájárulást. Veszélyes ebnek azon kutyák minősülnek, amelyek fizikai sérülést okoztak, vagy “fizikai, vagy pszichikai állapotuk alapján feltételezhető, hogy fizikai sérülést okozhatnak”.
További újdonság, hogy “veszettség elleni oltás járványvédelmi, továbbá ebrendészeti” feladatok elvégzése érdekében az önkormányzatok három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek. Ekkor az állatok gazdáinak nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint többek között a kutya fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét rögzítik. Emellett megváltoznak a prémtermelésre vonatkozó szabályok is. Alapvetően nem lehet majd állatot tartani a szőrméjéért, de ez alól lesznek kivételek, amelyeket csak később szabályoznak végrehajtási rendeletben.
Kutyavilágban a kutya sem marad adómentes. Sőt! Lesz kutyanépszámlálás is. Jönnek háromévente a számlálóbiztosok és számba veszik az adóköteles ebeket. Meg a nem adóköteleseket is. Gondolom lesz itt is képzés, hogy hogyan kell szakszerűen megvizsgálni az ebet, hogy rendesen ivartalanítva van-e, kell egy fémdetektor, hogy benne van-e a chip, és egy írás- és dokumentum-szakértői gyorstalpaló, hogy a sok-sok örökbeadási és pedigré papírt szakszerűen lehessen ellenőrizni.
Ugye, hogy lesz itt munkahely? A sok szkeptikus meg csak kapkodja a fejét, hogy a Fényességes megmondta, Ti meg nem hittétek. Tessék! Majd a kutyavilág névadói fellendítik ezt a vergődő gazdaságot. Külön szót kell még emelni a szakértőkre, aki a legfontosabb feladatot fogják ellátni.
24/A. § (1) Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben
a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy
b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el .
(2) Veszélyes eb az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb .
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásba be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőt.
Jön ugye a szakértő, és elkezdi vizslatni az ebet. A rejtett viselkedési jelekből is egyből kiszúrja, hogy veszélyes az eb, vagy nem. Namármost, ha veszélyes, akkor veszélyesnek minősíti. Gondolom, ezt közli a kutyával is, mert a veszélyhelyzet kizárólag ezzel hárítható el. A minősítéstől megjámborul az a szerencsétlen pára, de akkor mitől veszélyes a továbbiakban. Ha viszont visszavonják a minősítést, akkor elhárul az elhárítás kizárólagossága. Hú, de bonyolult.
Nem véletlen választottam képnek egy palotapincsit. Az ő viselkedési kultúrája elég agresszív, mivel a méretei miatt identitásproblémákkal küzd. Persze senki nem veszi őket komolyan, de a jogszabály szerint ez egy veszélyes kutyafajta. A törvény szerint röpke 15-20 év múlva az utolsó példánya is eltűnik az országból:
Tilos veszélyes ebnek bármely módon való szaporítása, tenyésztése – ideértve a vétlen szaporulatot is –, kiállítása, bármely formában történő versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való tartása, képzése és alkalmazása, az országba való behozatala, az országból történ ő kivitele.
Arról már ne is beszéljünk, hogy A veszélyes ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni.

Vélemény, hozzászólás?