Posted on Hozzászólás most!

Életmentő támogatást igényelhetnek a marhatartók

Még bő másfél hónapjuk van a marhatenyésztőknek arra, hogy július végéig postázzák anyatehén-tartással kapcsolatos támogatási igényüket, mely létfontosságú az ágazatban dolgozók számára, nélküle biztosan veszteséges lenne a tevékenység. Az igényt szó szerint postázni kell, ugyanis ezt a kérelmet nem elektronikusan, hanem hagyományos módon kell beadni. Aki nem teszi, egy évre lemondhat az állatonkénti – 2009-ben mintegy 30 ezer forintos – támogatásról – figyelmeztet legújabb közleményében a Magyar Agrárkamara.

Már jó két hete lehet igényelni és még másfél hónap áll rendelkezésre, hogy a húsmarhatartók, akik állataikat termeléshez kötötten tartják, beadhassák a 2010. évre vonatkozó támogatási igényüket. A kérelmeket az MVH-nak kell postázni, 2010. június 1-től kezdve 2010. július 31-ig. A marhatartók egyébként éppen a mostani időszakban kapják kézhez a 2009-ben igényelt összegeket, mely anyatehenenként mintegy 30 ezer forint. Eddig több mint 5000 igénylő támogatását fizettek ki, összesen több mint 3,23 milliárd forint értékben.
Most azok adhatnak be támogatási igényt, akik hús, vagy kettős hasznosítású szarvasmarhát tartanak, olyan nőivarú állatot, mely legalább 8 hónapos, olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat, a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van, tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.
A támogatást igénylő termelőre számos előírás vonatkozik, ezek közül érdemes kiemelni, hogy arra is vonatkozik, aki a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint a 2009/2010-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett 120 000 kg-nál több tejkvótával, vagy ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt a 2009/2010-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2009. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt.
Sokszor előforduló hibára is rámutat a kamara, ugyanis a kérelmet annak a termelőnek kell benyújtania és aláírnia, aki az ENAR-ban a tartója annak a tenyészetnek, amelyben a támogatható állatok vannak, vagy a birtokon tartás alatt megfordultak. A kérelem nem fogadható el akkor sem, ha azt a tenyészet tartójának családtagja (házastárs, szülő, gyermek, családi gazdaság esetén annak másik tagja) nyújtja be.
A sok teljesítendő feltételből még igen fontos, hogy az igényeket postán kell benyújtani, a betétlapok csatolásával. ( K10600, vagy a K10601 Főlapot (K10600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkező termelők részére, vagy a K10601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkező termelők részére). Ezekhez kell még az úgynevezett K 10602 Betétlap. Ez utóbbi betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi szükséges az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez, és a betétlapokat el kell látni sorszámmal. Támogatási kérelemnek kizárólag a K10600/K10601 Főlap és a K10602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül!
Fontos tudni még, hogy a 2010. július 31-e után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökken. A 25 naptári (!) napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az MVH, és ekkor már a késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan vis maior kérelem elfogadása sem lehetséges! – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.

Vélemény, hozzászólás?