Posted on Hozzászólás most!

K9 kutya

Nincs olyan hűség, amelyet legalább egyszer ne szegnek meg, kivéve a valóban hű kutya hűségét. Miért kiképzett kutya, különösképpen miért kiképzett védőkutya?
A mai idők feltételezik a nők önvédelmét, illetve a gyermekek védelmezését a bűnözőktől, beleszámítva az emberrablókat is. A kiképzés és tapasztalat nélküli kutya képtelen az embert leküzdeni, mivel számára és a hasonló ragadozók számára az élő ember nem számít zsákmánynak. A kutya szocializált élőlény, az emberben barátot lát, azonban rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az aktív védelemhez szükségesek, azaz az olyan esetekben amelyet a törvény szükséges önvédelemként vagy végső szükségletként határoz meg.
A támadót elrettensti szándékától, de ha bekövetkezik a támadás vagy a veszélyeztetés más formája, aktív védelmet fejt ki, s eközben megakadályozza a tűzfegyver használatát. Remélem, egyetértenek velünk, érdemesebb kutyával, mintsem tűfegyverrel biztosítani a személyi védelmet. A kilőtt golyó végzetes lehet, míg a kiképzett kutya csak testi sérüléseket okoz. A kiképzett kutya úgy van oktatva, hogy a feladat elvégzése, illetve a gazdájára és családjára fenyegető veszély elhárulása után veszélytelen legyen. Parancsszóra befejezi az aktív védelmet.
Feltételek a felvezető-gazda részére: hogy bárhol és bármikor parancsoljon a kutyának.
Feltételek a kutya részére: hogy bárhol és bármikor végrehajtsa a parancsokat.
A különlegesen kiképzett kutya viselkedése a családban:
Kutyája a vendégeket kulturáltan fogadja, eközben nem zavarja őket a látogatás időtartama alatt, azonban a mi módszereink szavatolják, hogy kutyája nem fog engedelmeskedni az idegenek parancsainak, tőlük nem fogad el élelmet. Egyszóval: állandóan résen lesz, mert a módszereink célja, hogy az idegenekkel szemben bizalmatlan kutyája legyen, amely, ha megtámadják, már a látvány alapján, parancs nélkül aktív védelemmel fog reagálni.
Európa és Amerika fejlett államai kiképzett kutyákat, mint leghatásosabb védekezési eszközöket alkalmaznak személyi és vagyonvédelemre, minden félelem nélkül, hogy ezáltal másokat veszélyeztetnek. Kutyák személyi és vagyonvédelemre való alkalmazásával az önök számára nincs rizikó, de annak a veszélye, hogy bármilyen kárt szenvedjenek el a minimálisra van csökkentve.
Hivatalos kutya – Hivatalos kutyának nevezzük azt, amelynek fajtája, felépítése, megjelenése, az idegrendszerének karakterisztikája, kifinomult érzékszervei, más veleszületett tulajdonságai szükségesek egy hivatalos kutya részére, illetve alkalmas arra, hogy végezze azokat a feladatokat, amelyekre kiképezik.
A hivatalos kutya használatának három alapvető célja van:
1. FELFEDEZÉS – megtalálás
1.1. Elbújt és eltévedt személyek felfedezése és megtalálása
1.2. Tárgyak meglelése és azonosítása
1.3. A tér és a helyiségek átkutatása
1.4. A gyúlékony folyadékok, mérgező gázok és más hasonló anyagok felfedése.
2. VÉDŐ-ŐRZŐ FELADATOK
2 .1. Terület és objektum őrzése
2 .2. Rendfenntartás
2 .3. Emberek védelme
2 .4. Felezetők (hivatalos személyek) személyi védelme
2 .5. Munkafeladatok végzésnek biztosítása.
3. KÉNYSZERÍTŐESZKÖZ
3.1. Bűntettek végzésének megakadályozása
3 .2. A megkezdett bűntettek végzésének megszakítása
3.3. A bűntett végzőjének megállítása
3 .4. A munkafeladatok végzése akadályozásának meggátlása
3.5. Támadók csoportjának szétoszlatása és ésszerű viselkedésre való kényszerítése
3.6. Kárt előidézhető fenyegetés meggátlásának kényszerítő eszköze.
Az olyan kutyáknak, amelyek meghatározott forgatókönyv szerint, pontokért versenyeznek, a valós életben nincs használati értékük a veleszületett képességeik, valamint a kiképzés módszertana miatt. Tudni kell, hogy ay IPO vagy a VPG (SCHh) szabványok szerinti kutyatulajdonságok nem elegendőek egy használható hivatalos kutya számára.
Példa az arányok törvényszerűségének ismeretében. Ha egy IPO program alapján versenyző kutya esetében 80%-os a zsákmányszerzési, illetve 20%-os a védőképessége, ezekkel VILÁGBAJNOK LESZ A “MUNKA” kategóriában.
A gyakorlatban egy ilyen arányokkal rendelkező kutya még ideális kiképzés esetén is csak 40%-ban tud eleget tenni, ami nem elegendő a való világban történő alkalmazáshoz.
A használható kutyák esetében sokkal magasabb kritériumok vannak. Bármely használható (például: védő) kutya esetében ha a fenn említett arány 50:50, akkor várható csak 100%-os teljesítmény. Engedélyezett a védőképesség enyhe túlsúlya, azonban ellentétesen sohasem.
Ha összehasonlítjuk az IPO program, illetve a védőkutyák kiképzései módszereinek fázisait a következőkre figyelhetünk fel:
1. Az élelemért és a labdával való játékért való munka módszere egoista kutyát eredményez (mi is használjuk a kutyakiképzésnél ezt a módszert, azonban nem kizárólag, a hivatalos kutya kiképzésénél szükség szerint).
2. A felvezető és a kutya csapatot képez, egymástól függmiük kell. Amennyiben ez a feltétel nem jön létre, eredmény sem lesz.
A fajtakutyák hivatásos tenyésztői azt állítják: szépségükért tenyésztik kutyáikat. Nem ellenőrzik a kutyák egészségügyi állapotát, az alapvető szelekciós tulajdonságokról még csak nem is hallottak! Egy példa: a hivatalos kutyák válogatásánal alapvető szelekciós tulajdonság a bátorság. Bátorság nélkül nem létezik munka, munka nélkül pedig teljesítmény. Pont ezen okból nincs elegendő kutya amely alkalmas lenne a különféle szolgálatok végzéséhez szükséges hivatalos kutyák kiképzésére.
Ha félős egyedek kerülnek a tenyészetbe (sajnos, már ott vannak), a probléma megoldhatatlan. Egy tenyésztő, ha véletlenül alkalmazza a csípő felvételezését, úgy hiszi, MINDENT megoldott. Azonban a kutyának nemcsak feje és csípője van. A kutya – különösen a hivatalos – tenyésztése elsődlegesen az egészséges, vitális egyedek létrehozása, amelyek olyan tulajdonsággal rendelkeznek, hogy képesek legyenek hivatalos kutyává válni. A hivatalos versenyeken még a bemutató munkát sem pontozzák. Szigoróan előírják, hogy egyedül a kutya karakterét és tulajdonságait veszik figyelembe.
A kiképzés módszerének A fázisánál (nyomkövetés) a sportversenyzőknél a tenyésztők elfelejtik, hogy az a kutya, amely csak ott követi a nyomot, ahol elhaladtunk, mégpedig mélyre eresztett orral, aminek merőlegesnek kell lennie, valójában hibát hibára halmoz csak azért, hogy eleget tegyen egy forgatókönyvnek.
A hivatalos kutyát motiválni kell hogy operatívan tevékenykedjen a nyomkövetéskor. A kutya érzi meg, hogy hol haladt el valaki. A hivatalos kutyaának át kell vágnia az elfordulások irányát, a nyomokat ellenőrizheti, azonban képes kell, hogy az általa keresett nyomot identifikálja.
A szófogadás gyakorlásának B fázisa a hivatalos kutyáknál a fegyelem gyakorlása.
Fontos, a hivatalos kutyának bárhol és bármikor végre kell hajtania a parancsokat, eközben pedig önállónak kell lennie az esetek felmérésekor (operatív viselkedés) – a ez pedig mind a kutyától, mind pedig a kiképzés módszerétől is függ -, hogy valós helyzetben, amikor rátámadnak a partnerre / felvezetőre, azonnal aktív védekezésbe kezdjen. A hivatalos kutyák esetében alapkövetelmény a munkakedv és a határozottság.
A védelem gyakorlásának C fázisa. Az IPO programok alapján a versenyzők “átvizsgálják” a terepet, habár pontosan tudott, hogy a segítő a bújóhely legutolsó részében rejtőzködik. A kutya előzőleg átjárja az 5 mesterséges részt, majd a hatodiknál kér (labdával való tanítás): kérlek, adjál.
A valós életben a hivatalos kutya a viselkedésével jelzi, valamit észlelt, míg a felvezetőnek képes kell lennie arra, hogy olvassa el kutyájának jeleit.
Hivatalos kutyaként az e célra szelektált fajták szolgálnak. Német juhász, belga juhász, rorweiller, dobberman, boxer, erdeil terrier, snaucer, boseron stb.
Hivatalos kutyák esetében sohasem a fajtákról, hanem a kritériumoknak eleget tévő egyedekről beszélünk. Őrző-védő kutyának megfelel minden kutya, ha testalkata a közepestől valamivel masszívabb. Tehát a két fajta keveréke, mint pl. a belga juhász – német juhász is kiválóan használható munkakutya.
Akcióban, érzékszerveinek köszönhetően (persze, gyakorlott kezekben) tíz embert is helyettesíthet. Mindezek alapján mint személyi védelmet biztosító kutyákat eredményesen használják őket a rendőrség, a katonaság, a biztonsági szolgálatok kötelékében.
Branko Mrazovac – instruktor
Lehet-e a csősszolgálat eredményesebb?
Négylábú halőrök – A halőrök segítségére kiképzett kutya 10 embert is helyettesíthet a munkában!
A halőr foglalkozása minden időben nagy bátotrágot követelt meg, ettől több “őrületet”, illetve végtelen szeretetet, mivel a “mai időkben” – melyek már oly régóta tartanak – óriási pénzösszeg és a felszerelésbe történő befektetés nélkül szinte semmire sem lehet jutni. Azonban itt nem a megszokott mesét kell elmondani.
Azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet felfejleszteni egy kiemelkedően felelőségteljes és veszélyes foglalkozást. Aki egy kicsit is ért hozzá, emellett hajlandó az ómoravicai Mrazovac családdal – akik egyedülálló módon foglalkoznak a kutyakiképzéssel, amelynek a terepen elhanyagolható értéke van most – a halőr-szolgálatot a legprofesszionálisak közé tudná felfejleszteni. Nagyon gyorsan úgy válna ismertté, mint kislétszámú, de nagyon eredményes szolgálat, amelynek eredménye a természeti adottságaink megőrzése lehetne.
Branko Mrazovac, feleségével, Anna, fiával, Dániellel, lányaikkal Anitával és Martinával végzik a kutyák külön szelektálását, amelyek négy hónapig tartó kiképzésen vesznek részt, s így alkalmassá válnak az emberek segítésére, illetve különféle feladatok végzésére. Mindezt sok türelemmel és szerettel végzik.
A kiképzés után, az oktatáson átesett kutya alkalmassá válik az emberek és a vagyon védelmére, személyek és tárgyak meglelésére, kábítószer, gyúlékony anyagok és mérgező gázok felfedezésére, képes lesz a termek átvizsgálására, hogy feltalálja magát különféle katasztrófahelyzetekben, de még arra is, hogy vakok és gyengénlátók vezetője legyen, amit igen nehéz elérni.
Mindez többé-kevésbé ismeretes, azonban ami Branka Mrazovc iskoláját különlegessé és érdekessé teszi, az nem más, mint a kutyák halőri szolgálatra való kiképzése. Erős, kiképzett német juhászokról van szó, amelyek a terepen 10 embert helyettesíthetnek!
A kiképzett kutya egyedül a felvezetője / a halőr parancsszavaira hallgat, nem fogad el idegentől élelmet, legyen az felkínálva neki, odadobva vagy a kutya által megtalálva. Minden parancsnak engedelmeskedik mind közvetlen közelről, mind nagyobb távoldágból, szájkosárral vagy anélkül, bárhol és bármikor.
A kutya képes… A kutya engedelmessége és fegyelmezettsége magábanfoglalja a következő tevékenységeket: pórázon történő vezetés, póráz nélküli vezetés, tulajdonlás (álláskor és mozgásban), lefekvés (álláskor és mozgásban), a kutya mozgása a mutatott irányba, várakozás ülve és állva, a tárgyak apportálása, hívás, visszakozás (a megkezdett tevékenység leállítása), boxba való visszaküldés, nyugalom az állatorvosnál, tiltás, dícséret, illetve lövésre és más hangingerre való szoktatás.
A kutyákat képessé teszik, s ezáltal alkalmassá válnak az akadályok leküzdésére: távolság (eldobott tárgyak fölött), mélység (árok és hasonlóak fölött), magasság (kerítés, fal, létra, gerenda stb fölött) esetében akkor, ha képesek a 2 méternél magasabb ugrás megtételére, illetve az olyan alagutakba való bejutásra, amelyekben az ember már nem fér el, mivel azok túl szűkek vagy veszélyesek.
Igen érdekes és különlegesen fontos a védekezés és a támadás gyakorlása, ha a kutyát arra képezzük ki, hogy: az elbújtat harapás nélkül találja meg, megállítsa (blokkolja) a megtaláltat, viselkedésével vagy hangjával figyelmeztesse az őrt, leállítsa a támadót (szájkosárral vagy anélkül), biztosítsa az igazoltatást, illetve meggátolja a támadást az igazoltatás közben.
Az őrre történő hirtelen támadás esetébena kiképzett kutya a felsorolt tevékenységeket parancsszó nélkül hajtja végre még akkor is, ha az őrnek nincs ideje a parancsszavak kiejtésére. A támadást abban a pillanatban abbahagyja, ha az incidenset kiváltó egyén megadja magát, illetve ha meghallja a felvezetője parancsszavát.
Leszögezhetjük, a halőri szolgálatra kiképzett kutya valódi és helyettesíthetetlen segítség, emellett pedig a munkavégzéshez biztonságot és veszélytelenséget szavatol. Abban az esetben, ha biztosítani tudnánk a halőri szolgálat, illetve a kutyakiképzés végzése fejlesztésének minimális költségeit, a mai halgazdaságok és vízgazdálkodási vállalatok hosszú távon sokat megtakarítanának, mivel a vízfelületeket meg lehetne tisztítani az orvhalászoktól, a leghűségesebb segítőtársallak szavatolhatnánk a halban gazdag felszíni vizeket.
További infók a Mmrazovac K9 odlalon itt

Vélemény, hozzászólás?