Posted on Hozzászólás most!

Már igényelhető a kedvezményes agrárhitel

A 15 milliárd forintos keretből tíz milliárdot az állattenyésztési ágazat szereplői igényelhetnek.
Megjelent az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram részleteit tartalmazó közlemény a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapján; itt már megtalálható azoknak a pénzintézetek a jegyzéke, amelyek a konkrét hitelezést végzik.
A 15 milliárd forintos keretből tíz milliárdot az állattenyésztési ágazat szereplői – ezen belül ötmilliárd forintot a sertés- és baromfiágazatban tevékenykedők – igényelhetnek. A fennmaradó ötmilliárdos hitelforrás a növénytermesztéssel és a kertészettel foglalkozó gazdák vehetik igénybe.
A hitel célja, hogy forrást biztosítson a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához. A kölcsönt a nyilvántartásba vett őstermelők, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy európai részvénytársaságok vehetik fel.
A termelők és a tenyésztők 1-50 millió forint között, a termeltetők – azaz az integrátorok – 250 millió forintig vehetik igénybe a kedvező kamatozású kölcsönt. A kamat mértéke 3 havi EURIBOR+MFB kamatfelár. Ez évi 4 százalékos kamatot és legfeljebb 2,5 százalékos, a hitelintézetek által alkalmazható felárat jelent. A futamidő három év, egyéves türelmi és egyéves rendelkezésre tartási idővel. Az MFB felügyeletével – azaz forrás biztosítása mellett – zajló hitelprogramban való részvételhez önerő nem szükséges.
Mire nem használható a hitel? – A Magyar Agrárkamaránál arra is felhívják a figyelmet, hogy a hitel nem használható fel beruházás-finanszírozásra, hitelkiváltásra, áfa-finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa-visszaigénylésére nem jogosult. Nem fordítható a kölcsön tovább export-finanszírozására, olyan forgóeszköz-finanszírozására, amelynek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján rögzítik. Nem használható fel üzletrész, részvény vásárlására, forgóeszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozására sem.
Emellett nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, lejárt adó-, vagy adók módjára behajtandó tartozása van, vagy lejárt hitel vagy lízingtartozást halmozott fel. Az is kizáró ok, ha valaki neki felróható ok miatt nem teljesített korábbi támogatási szerződést.
A hitelhez a bankok szokásos biztosítékokat kérhetnek, illetve igényelhető, de minimis támogatásként az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes kezességvállalása. A hitel kedvezményes kamatozású, azaz az állam kamattámogatást ad, ez igényelhető a csekély összegű támogatás szabályainak megfelelően.

Vélemény, hozzászólás?