Posted on 1 hozzászólás

Pécsi kutya lelölvésének utóhangjai

„Rendjén volt a kutya lelövése”: ki kaphat ma fegyvert? Egyre több kutyát lőnek le a vadászok. Május elején egy vadász Pécs határában lelőtt egy kutyát. Az eset óriási felháborodást váltott ki. A vétkes férfi akkor azt mondta, kóbor kutyának nézte az állatot, és szerinte „rendjén volt”, hogy lelőtte. Az állat gazdája azonnal rendőrt hívott, mire a vadász autóba ült és elhajtott. A férfit később gyanúsítottként hallgatták ki, és azt vallotta, teljesen jogszerű és szakszerű volt, amit tett.
Az eset több kérdést is felvet, példának okáért, hogy milyen szabályok vonatkoznak a vadászokra, illetve a lőfegyvert tartó személyekre, hogyan szabályozzák és ellenőrzik, hogy kinek a kezébe adunk ma fegyvert, valamint, hogy milyen célokra lehet használni a birtokunkban lévő „halálos eszközt”.
A vadászok esetében is a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi törvény szabályozza a fegyvertartást. A rendőrség által kiadott engedély szükséges többek között a vadászlőfegyver, illetve a lőszer megszerzéséhez és tartásához. Ez a bizonyos engedély akkor adható ki, ha a kérelmező a 2004-es BM rendeletben meghatározott, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményeket teljesítette, elmúlt 18 éves, cselekvőképes, és büntetlen előéletű. De ezeken kívül igazolni kell a fegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságot, valamint a tartáshoz szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot is. Ez utóbbi nem meglepő módon a lőtéri lőgyakorlatot jelenti, tudta meg lapunk az Igazságügyi-és Rendészeti Minisztériumtól (IRM).
Az egészségi alkalmasság vizsgálatakor pedig arra fókuszálnak, hogy az adott személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, ami alkalmatlanná teszi arra, hogy a fegyvert biztonságosan használja. Annak azonban, aki sportvadászként szeretne fegyvert tartani, még egy kritériumnak meg kell felelnie: ez pedig a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott személyi feltételek.
Arra a kérdésre, mi történik, ha nem vadászati célra használja valaki az adott fegyvert, hanem mondjuk önvédelemre, az illetékes szerv azt válaszolta, hogy a vadászat céljából engedélyezett lőfegyvert nem lehet önvédelmi célból tartani és használni, ha valaki ezt mégis megteszi, az szabálysértést vagy akár bűncselekményt is megvalósíthat.

A fegyvert elveszik, ha…
A hatósági engedélyt abban az esetben vonják vissza, ha a kiadásának valamelyik feltétele nem áll fenn, vagy az illető személy a törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi. De nem vonható vissza, ha a lőfegyver tárolását valaki nem tudja tovább megoldani, viszont gondoskodik azok rendőrségi tárolásáról. De ugyancsak elveszik attól, akinél orvosi és/vagy a pszichológiai vizsgálat állapítja meg, hogy alkalmatlan a fegyvertartásra. A törvény azonban lehetőséget biztosít rá, hogy az ily módon elutasított személy soron kívüli orvosi vizsgálatot kérjen.
A lőfegyvertartási engedély visszavonása esetén az engedéllyel együtt három munkanapon belül, azonnali végrehajtás esetén haladéktalanul át kell adni a lőfegyvert és a hozzá tartozó lőszert a hatóságnak.

Pszichológia vizsgálat
A vadászok orvosi illetve pszichológia vizsgálatával kapcsolatban lapunkat úgy informálták, hogy ha valaki úgy dönt, lőfegyvert akar tartani, akkor kérelmének benyújtása előtt előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek engedéllyel, időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton kötelesek megjelenni, és a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak kell alávetni magukat.
Azonban eltérő egészségügyi követelmények vonatkoznak az úgynevezett hivatásos vadászokra, akik szolgálati lőfegyvereiket munkavégzési célból tartják, illetve a vadászatot
hobbitevékenységként űző sportvadászokra. Az időszakos és a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során is be lehet utalni kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálatra azt a sportvadászt, aki pszichiátriai vagy neurológiai kivizsgálás, avagy kezelés alatt áll, illetve akinek központi idegrendszere sérült.
Az a sportvadász, aki 60-ik életévét még nem töltötte be, ötévenként, aki 60 éves elmúlt, de nincs még 70, annak kétévenként, 70 év felett pedig évenként időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.
Öröklés nincs: A fegyver, lőszer tartására kiadott engedély öt évig hatályos, ami alkalmanként további öt évre meghosszabbítható. Az engedéllyel rendelkező halála esetén a lőfegyvert és a lőszereket kötelesek a rendőrséghez haladéktalanul bejelenteni, és az őrzésről a hatósági szervek kiérkezéséig gondoskodni. Mivel a hatósági engedélyek személyre szólnak, nem örökölhető. Az új tulajdonos az örökölt dolgokat akkor veheti birtokba, ha rendelkezik a megszerzésükhöz, illetve tartásukhoz szükséges hatósági engedéllyel.

1 thought on “Pécsi kutya lelölvésének utóhangjai

  1. […] annak a vadásznak, aki gazdája mellől lőtt ki egy kutyát nemrég Pécsett! A közelmúltban úgy lőtt le egy vadász egy kutyát Pécs határában, hogy gazdája az állattól csupán néhány méterre […]

Vélemény, hozzászólás?