Posted on Hozzászólás most!

Sopron környéki kétéltű-, és hüllőfajok kutatása

Jelentős eredmények a Sopron környéki kétéltű-és hüllőfajok kutatásában– Részlet a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Tudományos Doktorandusz Konferenciáján elhangzottakból.
A Nyugat-magyarországi Egyetem, szellemiségét tekintve „zöld Egyetem”, karait a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Ezt a szemléletet népszerűsítik a karokon zajló tudományos tevékenységek, számos területet érintve. Célunk, hogy ezek a –gyakran a régió életét is komolyan érintő- kutatások eljussanak az Egyetem falain kívülre is. Így örömmel adhatunk hírt arról is, hogy az Erdőmérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola doktorandusza, Velekei Balázs legújabb kutatása szakterületén belül mérföldkövet jelent.
Kétéltű-és hüllőfajok kutatását végezte a Sopron környékén található élőhelyeken, különös tekintettel a Soproni-hegységre és Szárhalmi-dombságra. A kutatómunka során, a szaporodási időszakban az előzetesen felmért lehetséges szaporodó helyeket látogatta meg. Ezeken a helyeken vizuális és akusztikus megfigyeléseket, illetve hálózással mintavételezést végzett.
A terület herpetológiai szempontból kevéssé kutatott, ezért a vizsgálat időszerűségéhez kétség sem férhet. Velekei Balázs az eddigi kutatásokhoz számos új adatot tudott hozzátenni, így nem csupán a herpetológiai atlasz elterjedési térképei pontosíthatók, hanem egy olyan – mind faj, mind egyedszámban – rohamosan fogyatkozó állatcsoport magyarországi előfordulásait tudta aktualizálni, amelynek védelmében a tapasztalatok szerint éppen az információhiány okozza a legtöbb problémát. „ – A biológiai rendszertanban taxonnak nevezik az élőlények egyazon kategóriába sorolt és közös gyűjtőnévvel ellátott fajcsoportját, illetve egy adott faját. A Magyarországon előforduló 18 kétéltű taxonból 14-et megtaláltam kutatásom során. A terület kétéltűfaunája hazai viszonylatban nagyon gazdagnak mondható. A tizennégy taxon némelyike nagyon gyakori a területre nézve, ezek a következők: barna varangy, erdei béka, kecskebéka. A maradék fajok között is vannak olyanok, amelyek az előzőekhez képest olyan nagy számban nem fordulnak elő, de egyelőre nem veszélyeztetettek a területen, ezek a foltos szalamandra, pettyes gőte. A legérzékenyebb fajoknak a sárgahasú unkát és a gyepi békát tartom, bár ezekkel is találkozhat még az erdőjáró.”- nyilatkozta a kutató.
Az említett kétéltűfajok közül hat taxon esetében sikerült bővíteni az elterjedésükről eddig meglévő információkat, ezek esetében a herpetológiai atlaszban bemutatott térképvázlatokon konkrét javaslatot tett az előadó egy esetleges módosításra, aki kiemelte, a hat taxon közül a sárgahasú unka és a pettyes gőte új élőhelyeit tartja a legfontosabbaknak. A Magyarországon élő 16 hüllőfajból 7 fajt talált meg a területen.
Az Egyetem Erdőmérnöki Kara a TÁMOP 4.2.3- 08/1-2009-001 projekt keretein belül Doktoranduszok Tudományos Konferenciája az Erdőmérnöki Karon címmel tartott rendezvényt a közelmúltban, melyen lehetőséget kapott Velekei Balázs mellett több doktorandusz is kutatásainak bemutatására.
A Karon található Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola és a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola doktoranduszai egész napos, nagy sikerű tudományos konferencián mutatkozhattak be a Kar Erzsébet kerti oktatási tömbjének nagyelőadóiban. A konferencián 45 előadást és 10 kiállított posztert hallhattak és láthattak az érdeklődők biokörnyezettudomány, geokörnyezettudomány, környezetpedagógia és geoinformatika szekciókban. A tudományos tanácskozás lehetőséget biztosított az Erdőmérnöki Karon működő doktori iskolák PhD hallgatói számára szakmai-tudományos munkájuk, eredményeik bemutatására, egymás kutatási területének megismerésére, további szakmai kapcsolatok kialakítására. A tudományos konferenciát sikeresnek értékelték a szervezők és a résztvevők, akik a műszaki-, informatikai és természettudományi területek iránti társadalmi- és szakmai érdeklődést kívánták felkelteni, és megtartani.
További részletek a kutatásról és az elhangzott előadásokról itt. Bővebb információ: Prof. Dr. Lakatos Ferenc. E-mail: flakatos@emk.nyme.hu Tel.: 99/518-160, Velekei Balázs E-mail: velekei@baja.hu – Projekt megnevezése: TÁMOP 4.2.3- 08/1-2009-001 “Science without borders” – “Tudás határok nélkül”. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Vélemény, hozzászólás?