Posted on Hozzászólás most!

Állatrendőrséget akarnak

Állatkínzás lehet, ha egy kutyát túl rövid láncon tartanak, egy új tervezet szerint. És az is, ha nem elég nagy az akvárium a halaknak. Jelentősen szigorodna az állatvédelmi bírság is, eddig legfeljebb 150 ezer forintot lehetett kiszabni, ezentúl bármennyit. Akár több tízmilliót is. Egy állatvédelmi egyesület állatrendőrség létrehozását sürgeti, de erről még vita van.

Posted on Hozzászólás most!

Állatrendőrséget alapítanának

Állatrendőrséget hoznának létre szegedi állatvédők. Szerintük ugyanis ettől kevesebb kóborkutya lenne például. A szervezet a rendőséggel együtt működhetne, és ugyanolyan helyezetekben hívhatnák őket, akárcsak az embereknél. Vagyis ha például valaki tudja vagy látja, hogy egy állattal rosszul bánnak, megverték, vagy kitették otthonról.

Posted on Hozzászólás most!

Állítsuk meg az állatkínzást! Megalakult az Állatvédőrség

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor idén nyáron a nemrég megalakult Állatvédőrség képzett önkéntesei a rendőrökkel karöltve végezhetik a munkájukat az ország egész területén.
Az állatkínzások felderítése és visszaszorítása érdekében hatósági és civil szervezeti együttműködés keretében kezdte meg munkáját az Állatvédőrség. Az erről szóló megállapodást 2011. február 24-én írták alá az együttműködést kezdeményező két állatvédő szervezet és az Országos Rendőr-főkapitányság képviselői.
Az ünnepélyes aláírási ceremónián részt vett dr. Urbán Zoltán alezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Főosztályának főosztályvezetője, Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga kurátora, Joó István, a Cerberos Állatvédő Egyesület elnöke, Dr. Czerny Róbert állatvédelmi szakjogász, civil állatvédelmi ombudsman és végül, de nem utolsósorban az állatvédőrök munkájának fővédnöke, Dr. Szili Katalin független országgyűlési képviselő, a parlament alkotmány-előkészítő bizottságának tagja.
Megvalósult álom
– 2010 nyarán a civil ombudsman úr kezdeményezésére Ráckevén találkoztak azon civil szervezetek képviselői, akik a szívügyüknek érzik, hogy tegyenek az állatokért. Akkor még csak dédelgettük azt az álmot, hogy egyszer talán eljön az pillanat, amikor Magyarországon megalakul az Állatvédőrség. Egy olyan civil szervezet, amely a rendőrséggel karöltve nemcsak a megelőzés, hanem a szankcionálás területén is elhivatottan tevékenykedik, és segítséget nyújt abban, hogy az állatokkal szemben elkövetett bűncselekmények ne maradjanak következmények nélkül – nosztalgiázott a fővédnök asszony. – Hiszem, hogy egy, a 21. század második évtizedének elején születő alkotmánynak magában kellene foglalnia a minket körülvevő élővilág megbecsülését és kiemelt védelmét.
A legfontosabb célok: Az állatvédőrök alapvető feladata, hogy felderítsék, illetve visszaszorítsák a magyarországi állatkínzási eseteket, és a hatóságokkal szorosan együttműködve hatékonyan fellépjenek az elkövetőkkel szemben. Fontos célnak tartják azt is, hogy el tudják látni az állatkínzóktól elkobzott állatokat, illetve a fiatalok felelős állattartásra nevelése is a legfőbb célkitűzéseik között szerepel.
Fókuszban a képzés
– Ez a mostani egy keret-megállapodás – hangsúlyozta dr. Czerny Róbert. – A közös munka keretében a két állatvédő szervezet márciusban kidolgozza az állatvédőrök képzési rendszerét. A tervezett oktatási program szerint a leendő állatvédőrök jogi képzését a Fehérkereszt Állatvédő Liga, gyakorlati képzését pedig a Cerberos Állatvédő Egyesület végzi majd el a következő hónapokban. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor idén nyáron a rendőrök és a felkészült, képzett állatvédőrök egymással karöltve kelhetnek az állatok védelmére szerte az országban.
– Bízunk abban, hogy a képzés befejeződésével az ORFK partnerként tekint majd az állatvédőrökre, akik az elképzeléseink szerint a rendőrökkel együtt mehetnek majd be magánterületre, tekinthetnek be a vidéki portákra. Bár az állatvédőröknek nem lesz hatósági jogkörük, reméljük, hogy idővel egyre több jogosítványhoz jutnak majd.
Elszomorító statisztika: Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján Magyarországon 2009-ben összesen 965 esetben érkezett bejelentés a rendőrség felé állatkínzásról: ebből 303 esetben emeltek vádat az elkövető ellen. A szakértők rögtön hozzáteszik: sajnos az állatkínzások száma ennél jóval magasabb, csak a legtöbb esetben vagy a bűncselekményeknek nincsenek szemtanúi(k), vagy ha vannak is, nem tudják, hová fordulhatnak segítségért.
Az erőszak egy tőről fakad: Az érintettek úgy vélik: a szóban forgó együttműködés arra is lehetőséget teremt, hogy a szakemberek átfogó környezettanulmányokat és mélyreható kutatásokat végezzenek a családon belüli erőszak és az állatbántalmazások összefüggéseinek feltárására. Egy amerikai felmérés szerint ugyanis a családon belüli erőszakot elkövetők 88 százaléka korábban állatkínzóként került a hatóságok látókörébe. – Az USA legszerteágazóbb tevékenységi körrel rendelkező állatvédelmi szervezete a gyermekvédelemmel is legalább olyan magas szinten foglalkozik, mint az államvédelemmel. Az álláspontjuk szerint a bántalmazások azért fakadnak egy tőről, mert a védtelen, kiszolgáltatott, gyámoltalan élőlények, legyen szó gyerekről vagy állatról, az elkövetőnél egy kategóriába esnek – magyarázza Róbert. – Az itthoni tapasztalatok szerint 10 esetből, ahol bebizonyosodik az állatkínzás, 6 esetben családbántalmazás is fennáll. Véleményem szerint az állatot bántalmazó gyerekek környezetében valamilyen családi probléma áll a háttérben: ilyenkor a gyerek az őt ért frusztrációt egy nála gyengébben vezeti le.

Posted on Hozzászólás most!

Állatvédőrség: Felhívás minden állatvédő szervezethez!

Várjuk olyan állatvédő egyesületeket, alapítványok jelentkezését, akik a magyar állatvédelemben jelenleg fennálló nézetkülönbségeket félretéve szeretnének egy közös cél érdekében az Állatvédőrséggel együttműködni és az állatok védelmében egységesen fellépni.
Jelentkezés: az onkentes kukac allatvedorseg.hu emailcímen. Továbbiak az Állatvédőrség oldalán.


Az Állatvédőrség megalakulásának története: 2009. végén a Cerberos Állatvédő Egyesület és a Fehérkereszt Állatvédő Liga közös erővel kezdett az Állatvédelmi Őrség létrehozásába. Célunk egy olyan hatékonyan működő Szövetség létrehozása volt, amely képes egy állatkínzásos bűncselekményt a bejelentéstől kezdve az elkobzáson át a feljelentésig, majd az állat rehabilitációja utáni örökbeadásig végigkísérni, segíteni.
A szövetséget ennek tudatában közösen hozta létre a Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Polgárőr Szövetség, az International Police Association (IPA) Magyar Szekciója, a Rendőrtiszti Főiskola, a Szerencsejáték Zrt., a Gastroyal Kft., a Cerberos Állatvédő Egyesület, a Fehérkereszt Állatvédő Liga, a Cerberos Kutyaiskola, valamint a magyar állatvédelmi ombudsman.
Az Állatvédelmi Őrség céljai: A szövetség alapvető célja a magyarországi állatkínzási esetek felderítése, azok visszaszorítása, hatékony fellépés az állatkínzások elkövetőivel szemben a hatóságokkal együttműködésben.
Egy olyan szervezet kialakítása, mely ellátja az állatok érdekképviseletét, segíti az állatok védelméről szóló törvények és rendeletek alkalmazását, betartását és betartatását.
Célja a jelenlegi hatalmas számú kóbor állatállomány számának hosszú távon történő csökkentése, külön hangsúlyt fektetve a további szaporulatok megakadályozására.
A fiatalok felelős állattartásra történő nevelése, természetbarát, környezettudatos szemlélet kialakítása és a kutyaharapásos esetek megelőzése érdekében történő oktatások, programok szervezése és lebonyolítása.
A jelenleg állami finanszírozással működő, gyakran szakszerűtlen és elavult gyepmesteri telepek felszámolása, az általuk végzett feladatok átadása állatvédelmi egyesületeknek.
Az állami és Európai Uniós állatvédelmi pénzek hatékony elosztásának/ újraelosztásának segítése.
Egy olyan Európai színvonalú központi állatotthon létrehozása, ahol nagy területen, nagyszámú állat elhelyezése, szakszerű gyógykezelése, fizikai és pszichikai rehabilitációja végezhető.

Posted on Hozzászólás most!

Zalatnay Cini csatlakozik az állatrendőrökhöz

Zalatnay Sarolta híresen nagy állat- és természetbarát. Cini megelégelte, hogy a hazai törvények ugyan határozottan védik az állatokat, a hatóságok mégsem tudnak megfelelően fellépni a törvénysértőkkel szemben. Éppen ezért tervbe vette, hogy a nemrégiben magántőkéből megalakult első hazai állatrendőrséghez csatlakozva megpróbál hathatós eszközökkel fellépni az állatkínzók ellen.
“Persze a munka dandárját azok az aktivisták végzik, akik jól felszerelt kocsival azonnal elindulnak egy-egy adott helyszínre, de én igyekszem a népszerűségemet felhasználva támogatni őket” – mondta a Napi Ásznak Cini, aki egy tévéműsort is tervez, melyben az amerikai példa nyomán folyamatosan az akciók képsoraiból mutatna be történeteket.
“Itthon is fogatóak azok a külföldi csatornák, amelyeken esztendők óta sikerrel mennek azok a műsorok, amelyeken keresztül bepillanthatunk az állatrendőrség működésébe. Ezekből merítettem az ihletet, és szeretném, ha a közeljövőben egy stáb kísérné a hazai ‘rendőrök’ minden lépését. A nyilvánosságtól való félelem talán visszavetheti Magyarországon az állatkínzások számát” – mondta az énekesnő. (Forrás: Stop)

Posted on 1 hozzászólás

Állatrendőrség kezdi meg működését Diósdon

Állatrendőrség kezdi meg működését Diósdon és környékén, amelynek feladata a helyes állattartás segítésén kívül a kínzások megakadályozása és felderítése lesz.
Az állatkínzások megakadályozását, a helyes állattartás elősegítését és a háziállatok megfelelő gondozásának bemutatását tűzte ki célul az Állatvédő és Polgárőr Alapítvány. A Diósd, Százhalombatta, Érd, Tárnok, Törökbálint és Sóskút területét érintő civil kezdeményezés amerikai példákra épült, de Magyarországon is működnek már hasonló szervezetek – mondta Nyitrai Tamás, a szervezet képviselője.
Eddigi tapasztalataik szerint sokan számítanak rájuk, és ha például gyanús eset kerül egy állatorvoshoz, az riaszthatja az állatvédőket. Munkájuk során folyamatosan kapcsolatot tartanak majd a lovardákkal, menhelyekkel és az állatorvosokkal. Szeretnének az iskolákban is előadásokat tartani a háziállatok megfelelő gondozásáról és a helyes állattartásról.
Az alapítvány munkatársai heti rendszerességgel ellenőrzik majd az állattartás körülményeit, de a járőrszolgálat bejelentéseket is fogad. Az Állatvédő és Polgárőr Alapítvány intézkedési lehetőségei – a polgárőri jogoknak köszönhetően – szélesebbek lesznek, és megakadályozhatják bűncselekmény elkövetését. A szervezet együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, és a mentősök is kérhetik a segítségüket.
A szervezet húsz önkéntesét állattenyésztők és állatkiképzők készítik majd fel, a járőrszolgálatot három autóval és két motorral kezdik meg. A civil “állatrendőrség” működését szponzori támogatások teszik lehetővé.

Posted on 1 hozzászólás

Szigorúbb törvényt az állatkínzóknak!

Az Állatvilágot itt találod a Facebookon. A sörért agyonvert kutya, a vita miatt 16 éves kislány előtt leszúrt ló, és a hozzászólók hatására, kérjük hogy legyen szogorúbb a törvény az állatkínzókkal szemben, és ne legyen elnézően toleráns a szakértő állatorvos, a rendőrség, az ügyész és bíróság! Továbbiak itt

Posted on Hozzászólás most!

Óriásplakát miatt vitáznak az állatvédők

Egy óriásplakát miatt estek egymásnak az állatvédők: országos szövetségük a fogyasztóvédelmi hatóságtól vagy a rendőrségtől – esetleg mindkettőtől – várja, hogy a Fehérkereszt Állatvédő Liga provokatív hirdetése eltűnjön az utak mellől. A tét az adó egy százaléka, illetve az, hogy milyen kampányfogás engedhető meg egy nemes cél érdekében.
Megtévesztőnek és megfélemlítőnek tartja a Magyar Állatvédők Országos Szövetsége a Fehérkereszt Állatvédő Liga óriásplakátját. A személyi jövedelemadó 1 százalékának megszerzése érdekében kihelyezett hirdetésen egy vashordó mellé kikötött, sovány kutya látható, amelynek megbilincselt gazdáját egy bakancsos, egyenruhát viselő férfi vezeti egy Állatvédelmi Őrség feliratú furgonhoz. A képen az a szöveg áll: Törvényesen az állatokért!
A szövetség szóvivője, Tenner Anna szerint a plakát azt sugallja, hogy az Állatvédelmi Őrség megalakult, ami nem igaz: nincs olyan társadalmi szervezet, amely ezt a nevet használhatná.
Azt is sugallja a hirdetés, hogy az állatvédő letartóztathatja azt, aki lesoványodott kutyával sétál az utcán – pedig lehetséges, hogy az eb valamilyen betegség miatt fogyott le. Megfélemlítő is a plakát, hiszen akár az is leolvasható róla, hogy az állatvédők erőszakosak, bárkihez odamehetnek, és ha nekik nem tetsző dolgot tapasztalnak, intézkedhetnek – tette hozzá Tenner Anna.
A szóvivő hangsúlyozta: az állatkínzás jogi tényállás, amit a jegyző és a szakhatóság állapíthatja meg. A bűncselekmény felderítése pedig a rendőrség feladata és nem az állatvédőké – jegyezte meg. Nem hatósági intézkedés: A Fehér Kereszt Állatvédő Liga állatvédelmi ombudsmanja, Czerny Róbert szerint a hirdetés a látszat ellenére nem ígér állatőrséget és nem hatósági intézkedést ábrázol.
“Aki jobban megnézi a plakátot, láthatja, hogy a hátrabilincselt kezű hölgyön látható karperec egy szexuális bilincs. A Fehérkereszt Állatvédő Liga évek óta küzd a különböző, állatokkal folytatott szexuális cselekményekkel, szexuális filmforgatások ellen. Ez, az egyébként önmagát megbilincselt hölgy ezt kívánja szimbolizálni, az ezek elleni harcunkat. Szó nincs arról, hogy itt egy hatóság jelenne meg.”
Az állatvédelmi törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatok létrehozhatnak önkormányzati állatvédelmi őrszolgálatot. Az a kormányrendelet azonban, amelynek megalkotására az állatvédelmi törvény felhatalmazza a kormányt, még nem született meg.
Magyarországon tehát sem önkormányzati állatvédelmi őrszolgálat, sem más állatvédelmi őrszolgálat nem működik hatóságként. Ennek megfelelően aztán, egy civil szervezet bármikor használhatja az ábécé összes betűjét, és ha abból összeállít egy állatvédőrség kifejezést, akkor az nem jogellenes.
Van panasz? Az Önszabályozó Reklámtestület elnöke is megtévesztőnek tartja a Fehérkereszt Állatvédő Liga plakátját. Megyer Örs szerint nagy probléma, hogy a civil szervezetek zöme nem szakemberekkel készítteti el a hirdetéseit. Azt javasolja, hogy akinek nem tetszik a plakát, tegyenek náluk panaszt. Ha a hirdetéssel kapcsolatban etikai vagy jogi problémák merülnek fel, akár azt is el lehet érni, hogy betiltsák azt.
Információnk szerint a Magyar Állatvédők Országos Szövetsége a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is vizsgálatot kezdeményezett a Fehérkereszt Állatvédő Liga óriásplakátjának ügyében. A szervezet sajtóosztályán azonban azt mondták az InfoRádiónak, hogy nincs hatáskörük a vita eldöntésére.