Posted on Hozzászólás most!

Meghívó Állatvédőrség aláírásra

A Cerberos Állatvédő Egyesület és a Fehérkereszt Állatvédő Liga 2010. év folyamán az ORFK szakmai támogatását kérve megállapodás tervezetet készített elő, az ORFK Jogi Főosztálya közreműködésével. Az Állatvédőrségről szóló megállapodás ünnepélyes aláírását az ORFK képviselője és a két állatvédelmi szervezet között 2011. február 24. napján, csütörtökön, 17.30 órai kezdettel rendezzük, amelyen szeretettel látjuk. A rendezvény helyszíne: az OITH Magyar Bíróképző Akadémia (1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.) Deák-terme. Az Állatvédőrség az állatkínzások felderítése érdekében hatósági és civil szervezeti együttműködés keretében kezdi meg munkáját 2011. március hónaptól Magyarországon.
Az Országos Állatvédőrség fővédnöke Dr. Szili Katalin független országgyűlési képviselő, a Országgyűlés volt Elnöke. A rendezvényen a Fehérkereszt Állatvédő Liga ismerteti társadalmi erőszak – állatbántalmazások kutatásának eredményeit.
Alulírottak megbízott kapcsolattartója Önnel: Dr. Czerny Róbert, tel.: 06-20-2500-711., email: roberto@czerny.hu

Posted on Hozzászólás most!

Állatvédőrség: Felhívás minden állatvédő szervezethez!

Várjuk olyan állatvédő egyesületeket, alapítványok jelentkezését, akik a magyar állatvédelemben jelenleg fennálló nézetkülönbségeket félretéve szeretnének egy közös cél érdekében az Állatvédőrséggel együttműködni és az állatok védelmében egységesen fellépni.
Jelentkezés: az onkentes kukac allatvedorseg.hu emailcímen. Továbbiak az Állatvédőrség oldalán.


Az Állatvédőrség megalakulásának története: 2009. végén a Cerberos Állatvédő Egyesület és a Fehérkereszt Állatvédő Liga közös erővel kezdett az Állatvédelmi Őrség létrehozásába. Célunk egy olyan hatékonyan működő Szövetség létrehozása volt, amely képes egy állatkínzásos bűncselekményt a bejelentéstől kezdve az elkobzáson át a feljelentésig, majd az állat rehabilitációja utáni örökbeadásig végigkísérni, segíteni.
A szövetséget ennek tudatában közösen hozta létre a Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Polgárőr Szövetség, az International Police Association (IPA) Magyar Szekciója, a Rendőrtiszti Főiskola, a Szerencsejáték Zrt., a Gastroyal Kft., a Cerberos Állatvédő Egyesület, a Fehérkereszt Állatvédő Liga, a Cerberos Kutyaiskola, valamint a magyar állatvédelmi ombudsman.
Az Állatvédelmi Őrség céljai: A szövetség alapvető célja a magyarországi állatkínzási esetek felderítése, azok visszaszorítása, hatékony fellépés az állatkínzások elkövetőivel szemben a hatóságokkal együttműködésben.
Egy olyan szervezet kialakítása, mely ellátja az állatok érdekképviseletét, segíti az állatok védelméről szóló törvények és rendeletek alkalmazását, betartását és betartatását.
Célja a jelenlegi hatalmas számú kóbor állatállomány számának hosszú távon történő csökkentése, külön hangsúlyt fektetve a további szaporulatok megakadályozására.
A fiatalok felelős állattartásra történő nevelése, természetbarát, környezettudatos szemlélet kialakítása és a kutyaharapásos esetek megelőzése érdekében történő oktatások, programok szervezése és lebonyolítása.
A jelenleg állami finanszírozással működő, gyakran szakszerűtlen és elavult gyepmesteri telepek felszámolása, az általuk végzett feladatok átadása állatvédelmi egyesületeknek.
Az állami és Európai Uniós állatvédelmi pénzek hatékony elosztásának/ újraelosztásának segítése.
Egy olyan Európai színvonalú központi állatotthon létrehozása, ahol nagy területen, nagyszámú állat elhelyezése, szakszerű gyógykezelése, fizikai és pszichikai rehabilitációja végezhető.