Posted on Hozzászólás most!

Tiltott állatviadal

Elengedték a rendőrök, így szabadlábon védekeznek az ózdi kutyaviadal szervezői. Úgy tudjuk most a harci kutyáikat keresik, az állatok ugyanis összesen tízmillió forintot érnek. Az illegális kutyaviadalon több mint félmillió volt a tét, előfordult, hogy a kutyák halálra marcangolták egymást.

Posted on Hozzászólás most!

Állatviadal szervezőit fogták el Ózdon

Állatviadal szervezőit fogták el a hétvégén Ózdon, tizenhárom embert állítottak elő, hármat őrizetbe vettek, és nyolc “pitbull jellegű” ebet is lefoglaltak – tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Gaskó Bertalan arról számolt be, hogy vasárnap egy ózdi magáningatlanon lévő telephelyre egy helyi 38 éves férfi állatviadalt szervezett, a pitbull jellegű ebek verekedtetésén harci kutyájával egy 29 éves romániai férfi is részt vett.
A megalapozott gyanú szerint az állatviadalon a résztvevők kutyáikra ezer-ezer euró értékben fogadtak.
A vasárnap kora reggeli rajtaütés után a rendőrség tiltott állatviadal szervezésének bűntette és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette a büntetett előéletű ózdi férfit és két román állampolgárt.
A tiltott állatviadal szervezésével párosuló, engedély nélküli szerencsejáték felgöngyölítése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság hosszan tartó felderítő munkájának köszönhető, az elkövetők elfogásában az ózdi és a nógrádi rendőrök mellett a Terrorelhárítási Központ munkatársai is közreműködtek – tette hozzá a szóvivő.

Posted on Hozzászólás most!

Tiltott kutyaviadal

Tiltott állatviadalt szerveztek a hétvégén egy rákoscsabai telken. Legalább százan nézték, ahogy kutyák esnek egymásnak. Többen fogadtak is, milliókért. Két kutya súlyosan megsérült, mert véresre harapták egymást. Két férfit elfogtak, többen elmenkültek, őket még keresik. A szervezők és akik fogadtak, akár három év börtönt is kaphatnak.
Illegális kutyaviadalt szakítottak félbe a rendőrök vasárnap Budapesten, a XVII. kerületben. Valaki felhívta a rendőröket, ő szólt arról, hogy épp egy kutyaviadal van.
Amikor a rendőrök odaértek, a viadal még javában zajlott, de a nézők és a szervezők azonnal elmenekültek, ahogy meglátták őket, többen a közeli erdőbe. Ott fogták el a szervezőket is, akik külföldi állampolgárok, ők bevallották, hogy tényleg ők szervezték a viadalokat.
A helyszínen nem csak a kiképzéshez használt eszközöket, injekciókat és gyógyszereket találták meg, hanem két harci kutyát is, mindettő sebesült volt és vérzett, mikor megjöttek a rendőrök. Több mint 100 embert találtak a helyszínen, a viadalt nézték. Egy román és egy magyar férfit, akik segítettek a szervezésben, elfogták a rendőrök. Többen elmenkültek, még keresik őket. 3 millió forintot foglaltak le a rendőrök, ennyi pénzzel fogadtak a kutyákra. Tiltott kutyaviadal szervezésért akár három év börtönt is kaphatnak.
A kutyákat a Noé Állatotthonba hozták, az őket kezelő állatorvos azt mondta: súlyos sérüléseik vannak. Mindkettőn régebbi sebek is vannak, vagyis a kutyákat korábban is egymás ellen uszíthatták. Most fájdalomcsillapítókat, infúziót kapnak, három hétig még biztosan itt maradnak.
Azokon a harcikutyákon is sok seb volt, amelyeket négy éve egy salgótarjáni telepen találtak meg. Tulajdonosukat korábban állatviadal szervezésért már elítélték. Tíz éve pedig egy kutyaviadal-szervező hálózatot lepleztek le Rákóczitelepen, ahol még a helyi művelődési házban is szerveztek versenyeket.

Posted on Hozzászólás most!

2004. évi X. törvény – bűncselekmény lett az állatok kínzása!

2004. évi X. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról1
1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 266/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„266/A. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot tart, tenyészt, kiképez, idomít vagy forgalmaz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
2. § A Btk. a következő alcímmel és 266/B. §-sal egészül ki:
„Állatkínzás
266/B. § (1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a vadászatról szóló törvény által tiltott vadászati eszközzel vagy tiltott vadászati módon vadászik, illetőleg a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik.”
3. § A Btk. 286. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„286. § Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (263. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (263/A. §), fegyvercsempészet (263/B. §), radioaktív anyaggal (264. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével (264/A. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §), méreggel való visszaélés (265. §), veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése (266. §), tiltott állatviadal szervezése (266/A. §), állatkínzás (266/B. §), ártalmas közfogyasztási cikkel (279. §) vagy kábítószerrel visszaélés (282-283. §) és visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (283/A. §) esetén a 77/A. § (1) bekezdése nem alkalmazható.”
4. § (1) Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Áeütv.) a következő alcímmel és 22/A. §-sal egészül ki:
„A lefoglalt, elkobzott állatokkal kapcsolatos állat-egészségügyi hatósági feladatok
22/A. § (1) Az állomás a szabálysértési vagy büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott állat elhelyezése céljából – erre vonatkozó szerződés alapján, térítés ellenében – jogosult állattartó helyet igénybe venni.
(2) Az elkobzott állatot – a veszélyes állat kivételével – az állomás térítés nélkül átadhatja állatvédelmi célú civil szervezetnek.”
(2) Az Áeütv. 33. §-a a jelenlegi z) pontot megelőzően a következő x) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi z) pont jelölése y) pontra módosul:
[33. § Az állomás első fokú állat-egészségügyi hatósági jogkörében] gondoskodik a szabálysértési vagy büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott – veszélyes állatnak nem minősülő, valamint természetvédelmi oltalom alatt nem álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó – állat megfelelő elhelyezéséről.”
(3) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvény alkalmazása során az (1) bekezdésben megjelölt szervezeten a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14. §-ának b) pontjában meghatározott szervezetet kell érteni.”
5. § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 89. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Élő állat elkobzásának végrehajtása során
a) veszélyes eb [Btk. 266. § (3) bek.], valamint egyéb veszélyes állat esetén a külön jogszabályokban meghatározott módon kell eljárni,
b) természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatot a természetvédelmi hatóságnak, más állatot az állat-egészségügyi hatóságnak kell átadni.”
6. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 149. §-ának (3) bekezdésében a „vagy tiltott módon” szövegrész a hatályát veszti.