Posted on Hozzászólás most!

Állatfüggők és büszkeségeik

Egy nem mindennapi kisállat mustrára indulunk. Nemrég született házi kedvencekhez megyünk simogatóba. Aztán egykori fogyókúra-hőseinkhez is bekopogtattunk, hogy lássuk, sikerült-e nekik formában maradni.

Jönnek a világ legtöbbet kényeztetett háziállatai! A weimari vizslakölykök a gyerekek, a törpemalacok az agglegények, a tibeti masztiffek és meztelen cicák pedig a dúsgazdagok kedvencei. Van, aki egy lépést sem tesz vadászgörénye nélkül, más a szakítását is a macskáival beszéli meg, és akinek vagyonát házőrzői öröklik! Sznobizmus, vagy szenvedély? Állatfüggők és büszkeségeik, a videóban.

Posted on Hozzászólás most!

A kutyakiképzésről általában

A kertes házak őrzésére és sportkiképzésre egyaránt a nagy termetű fajták egyedei a legalkalmasabbak, így hát van kereslet a német juhászkutyák, a boxerek, a dobermannok, a rottweilerek, a belga juhászkutyák, az óriás schnauzerek, és a német dogok iránt.
Társas együttlétükkor ezek a kölykök rendkívül játékosak, ennek során alakul ki a falkában elfoglalt helyük. Az emberrel való érintkezésük nyomán az a képzetük támad, hogy az ember ugyanolyan falkatárs, mint saját fajtársaik.

Egy éves kor körül kifejezetten örömüket lelik az ellenszegülésben, s gyakran egyszerűen nem szándékoznak szót fogadni. Hogyan kerüljük ezt el? A válasz könnyű: kiképzés útján!
A jó nevelés egy egész életre bevésődik a kutyába, de a helytelen is! Engedjük, hogy a kölyök kitombolja magát, így egészségesen, erőteljesen fejlődhet, és az igazi kiképzés csak az első életév betöltése után kezdődjön el. Ott, ahol a gazda a tanítás során csak erőszakkal és kényszerrel botladozik előre, biztosan zsákutcába jut. Biztosabb eredményt ígér, ha a fiatal kutyában rejlő ösztönöket használjuk ki. A durva erőszak félelmet és kedvetlenséget vált ki nála, és kárt szenved a gazdával szembeni bizalom is. Az örömmel dolgozó eb mindig a legtöbbet fogja teljesíteni.
Játékos ösztön magában rejti azt a lehetőséget, hogy nagyobb fáradtság nélkül hajtassunk végre vele csaknem minden alapvető gyakorlatot.
Az elhozási hajlam (apport) előfeltétele a nyomkövetési kedvnek, amely már 8-10 hetes korában megvan a kutyában. Nagyon fontos, hogy a nyomkövetés tanítása érdekében megtartsuk ezt a zsákmányolási ösztönt.
A kiképzés semmiképpen sem jelent csupán játékos tanítást. A játékosság arra kényszeríti a kutyát, hogy kezdetben “bolondozva” hajtsa végre azt, ami tőle kívánunk. Kizárólag fokozatosan alkalmazzuk a kényszert akkor, ha a kutya egyszer már felismerte azt, hogy mit várunk tőle. Semmi néven nevezendő nevelés nem nélkülözhet bizonyos kényszert. A helyes viselkedés ösztönzéseként, a dicséretet és a büntetést alkalmazhatjuk.
Egyetlen kutya sem fogja kifogástalanul végrehajtani a tőle elvárható összes gyakorlatot, ugyanakkor egy bizonyos területen csaknem minden eb tud valami különlegeset teljesíteni. A nagyon elfoglalt emberek gyakran bíznak meg más személyt kutyájuk kiképzésével. Ennek igazán sok értelme nincs, hiszen többnyire a kiképzőnek fog engedelmeskedni, a gazdának sajnos nem! Ezért kell magunknak foglalkozni a kutyánkkal, így megtanuljuk az alapkiképzés gyakorlatait. Egy nagytermetű kutya felett csak úgy lehetünk úrrá, ha tanítványunk szívesen engedelmeskedik. Ha az engedelmesség tanítását elmulasztottuk, akkor jóval nehezebb a dolgunk. Ilyenkor szinte elölről kell kezdenünk a kiképzést. Amennyiben csalódásra is sor kerül, ne veszítsük el lélekjelenlétünket, hanem gondoljunk arra, hogy előbb-utóbb sikerül.
Ősidők óta él benne vad őseitől örökölt falkaösztön (a közösségi hajlam), de a harc árán kialakult rangsort is magáévá tette. A falka élén mindig a falkavezető áll. A falka minden tagja pedig engedelmeskedik neki. A falkavezető kutya helyére a falkavezető ember került. Amennyiben helyt akarunk állni, legyünk képesek arra, hogy alárendeltségre kényszerítsük kedvencünket. Meg kell tanulnia, hogy lemondjon mindenről, ami számunkra nem kívánatos, és megtegyen mindent, amit kívánunk tőle. Előnyös, ha a kutya jól nevelt, illetőleg jól kiképzett. Semmi sem olyan értékes nála, mint az engedelmesség, és a megbízható éberség.
Miként az ember, úgy a kutya is érez örömet, gyűlöletet, szeretett, barátságot, a szerint, ahogyan egy bizonyos dolgot érzékelt, illetve átélt, és ennek megfelelően állítja be magát azzal a dologgal szemben. Ebből adódik az, hogy ha meg akarjuk tartani kedvencünk munkában tanúsított örömét, úgy nem szabad soha olyan kellemetlen érzést kelteni, amelyre azonnal visszaemlékszik, mihelyt tőle a gyakorlat végrehajtását kívánjuk meg.
Érdemes megjegyeznünk: csaknem minden kutya szívesen tanul, hajtja végre az akaratunkat. Mindenekelőtt azonban magunk tanuljuk meg azt, amit tőle kívánunk, ne verjük meg őt saját ostobaságunk miatt. Míg a tanítványunk egész életén át arra törekszik, hogy megértsen minket, használjuk fel életünk egy kis töredékét arra, hogy mi is megértsük őt. Csak ekkor fogjuk szeretni, és benne értéket látni. Ha van szívünk és lelkiismeretünk, nem bánunk soha igazságtalanul a kutyánkkal.
A kutya nem olyan teremtmény, mint az ember, aki képes beszélni. De nem is gép, hanem lélekkel bíró lény. Nem tudja azt, hogy mi a jó, és mi a rossz. Érzi azonban az örömet és a bánatot, a vidámságot és a fájdalmat, mint ahogy mi is. Hibája is van, mint önnek és nekem. Tanulni akar, de szeretetre is szüksége van. Hamar felismeri, vajon a javát akarjuk-e? Ha veszélyben vagyunk, mellettünk marad. Minthogy a kutya őse a falka legerősebbjeinek engedelmeskedett, így mi is csak akkor imponálunk neki, ha féken tudjuk tartani. Nem helyes, ha egy gyenge ember igen kemény, erőteljes kutyát tart. Ha a kutya megharapja saját gazdáját, akkor az rendszerint annak jele, hogy az illető nem méltó hozzá.
Sajnos sok emberben nincs meg a szükséges erő és tehetség a kutya kiképzéséhez. Kiterjedt tanulmányozás és az ezen a területen nyert ismeretek ellenére is sikertelenség mutatkozik náluk. Ugyanakkor mások viszont, akik elméletileg jóformán egyáltalán nem foglalkoznak nevelési kérdésekkel, szép eredményeket érnek el.
Dicsérettel és feddéssel mértéket kell tartani. Nem szükséges az, hogy a kész kutya minden teljesítményéért jutalomban részesüljön ahhoz, hogy előtte a jó és a rossz fogalma tisztázódjék. Azt a felfogást, hogy a kutyának jutalomfalat formájában adott dicséret a legmagasabb elismerés bizonyítéka lenne, nem biztos, hogy helytálló.
Valamely felmutatott teljesítményért a kutyát kezdetben legalább is barátságos – “Jól van. Okos!” – szavakkal jutalmazzuk. Nagyon lényeges, hogy minden gyakorlás után jó egyetértésben váljunk el tanítványunktól. Emiatt a gyakorlat végén mindig olyan feladatot hajtassunk végre vele, amelyet nagyon könnyedén és szívesen visz véghez, s dicsérjük meg.
A keménységgel és a fenyítéssel nagyon takarékosan bánjunk. Mindig csak valamely nem kívánt cselekedettel kapcsolatosan büntessük meg tanítványunkat. Sohase alkalmazzunk fenyítést, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a kutya is felismeri a büntetés célját. Egy elkövetett csintalanság utólagos büntetésével kapcsolatosan a legtöbb esetben nem várhatjuk el tőle azt, hogy megértse annak okát! Azt a büntetést, amelyben a kutya részesül, a legtöbb esetben a gazda érdemli ki. Vagyis, ha nem tudom kényszeríteni tanítványomat valamilyen feladat végrehajtására, akkor helytelen bármilyen büntetésben részesítenem. Ugyanakkor, ha a fenyítés helyett az engedelmességi gyakorlatok bizonyos mennyiségével büntetem a kutyámat, akkor tudatom vele fölényemet és kívánságomat.
A kutya nem ismer emberi értelemben vett erkölcsöt, ezért nem is helyes fenyítésről, dicséretről beszélni. Azonban már annyira hozzászoktunk az állati lélek emberiesítéséhez, hogy ezek a kifejezésmódok egészen magától értetődőnek tűnnek számunkra. Az a tragédiája a kutyának, hogy emberi gondolatokat, erényeket és gyengeségeket feltételezünk nála. Amennyiben a kutya emberi értelemben okos lenne, úgy mindent megtenne, hogy az engedetlenség következményeit elkerülje.
Minden gazdának lebegjen szeme előtt, hogy nem szabad olyan valamiért büntetni kedvencét, ami előzőleg, mint tilos, nem vált előtte ismeretessé. Tartsuk féken az egyéni haragunkat. Vannak olyan érzékeny kutyák, amelyek az egyszeri ütést sem felejtik el sohasem! Az ilyeneknél a “Szégyelld magad rászólással többet érünk el, mint a többinél egy kisebb fenyítéssel.
Dr. Szinák János (Kutya.hu)

Posted on Hozzászólás most!

A rendőrkutyát vagy örökbefogadják, vagy megy a sintértelepre

A fajtatiszta német juhászkutyának feladata a kiemelt bűncselekmények elkövetőinek felkutatása és elfogása. A terrorelhárítóknál dolgozó kutyát küldik előre a bűnözőre, amikor a kommandósok nem tudnak mozdulni, például azért, mert tüzelnek rájuk. Bagira ilyenkor félelmet nem ismerve tör előre és ront rá a rossz fiúkra.
– Nem valami barátságos eb – ismerte el kiképzője és gazdája, aki kérte, neve maradjon titokban. – A terrorelhárítás elfogó kutyái speciális kiképzést kapnak. Keményebbek is a többinél, hiszen bármilyen szituációban bevethetőnek kell lenniük.
Bagira a hagyományos rendőrkutyáktól eltérően nem parancsra dolgozik, önállóan kell végrehajtania a feladatokat. Alapesetben ő is, mint a többi kiképzett kutya, az ember karjára támad, lehetőség szerint a fegyvert tartó karra.
A képen: Bagira akcióban: a fegyveresek közt lapul, majd támadásba lendül, és elkapja a célszemély karját.
Bagira a Sintértelepre került volna, ha… de a további képekért és a Blikkben olvasható teljes cikkhez kattints a fotóra vagy ide.

Posted on Hozzászólás most!

Elütött kutyát talált… aztán elszabadult a pokol

Ági segített egy német juhászkutyának, amit elütött egy autó. Közzétette a Facebookon a hírt: “S.O.S. Elütött német juhász kan, Jobbágyi 17.-én, 18 óra körül elütötték a képen látható német juhász kant a 21-es úton, Jobbágyinál, a benzinkút előtt. Az éjszakát a szabad ég alatt töltötte, a lehetőségekhez mérten nyugalomban. Sürgős orvosi segítségre van szüksége! Sajnos semmilyen kapacitásom, időm, lehetőségem nincs a befogadására.. Osszátok meg, legyetek szívesek!”
Csak arra nem gondolt, hogy amíg a kutya orvoshoz kerül, és rendeződik a sorsa, elszabadul a pokol. Lásd a fénykép alatt…
Őri Ágnes: A kutya állatorvosnál, úgy néz ki, a helyzete rendeződik!
Kedves Sz. Bogi.. Mielőtt idióta kurvázol, olvass, vazz. Munkahely, Drága, munkaidő.
A többi, rendkívül okos észosztónak:
Nem fagyott, nem havazott.
Nem én “találtam” meg, a munkahelyem előtt csapták el, a kollégáim műszakjában.
Agyonvágnál..? Gyere, várlak szeretettel..
Egyet kurvául nem kéne elfelejteni, drágák:
Nincs mindenkinek lehetősége hazavinni minden kutyát, amit talál. Az ember megteszi, amit tud, ami módjában áll. Mivel nincs mobilnetem, igen, hazajöttem az éjszakás műszakból, és az első dolgom az volt, hogy feltettem a képeket. Nógrád megye, vazz, nyugodtam behelyettesítheted a nyomorral, a közönnyel. Egész éjjel a legpozitívabb reakció az volt minden érdeklődésemre, hogy hívjam a vadászt, az majd lelövi, ne szenvedjen.. Esetleg agyonütik..
Barmok. Könnyű úgy ugatni, hogy lövésetek nincs a vidéki állapotokról..
Mentett kutyákat tartok én is, autista gyerek mellé hova hozzak egy törött csípőjű kutyát?!
Mentek a bús fenébe mind..
Kiegészítés, 2011. 12. 19.
Olvasgatom a különböző megosztások különböző hozzászólásdömpingjét, le a kalappal, ennyi ostoba, unatkozó hp-t egy rakáson ritkán lát az ember.
Mint megtudtam, már ott tart az ügy, hogy -idézem- “lehet, hogy ő ütötte el, eltűnt ő is, meg a hirdetése is, stb.”
Kedves libuskák, nem tűntem el.. De miután a kutya orvosnál, teljesen feleslegesnek éreztem a további nyilvános elérést, keringetitek épp elegen azt a pár képet.. “Hirdetés”.. aha, anyád. Segítségkérés, drága, kérés..!
Miért nem vittem be a boltba?
Tudom, nehézséget okoz felfogni, hogy errefelé az emberek azon szerencsés része, akinek még van munkája, többségében minimálbérből él (gyengébbek kedvéért: 63000 ft) és örül, hogy munkája van. Nagyon sajnálom, de nem teszem kockára 8 ember munkahelyét azzal, hogy egy -viszonylag gyakori- ellenőrzésen megbüntessék a céget..

Rohadjak meg? Meg tudnál ölni, kedves Heni Szurikáta..? Neked is azt írom, amit Bogi Sz. “nevű” fb-társadnak: Gyere! Várlak szeretettel..
Ha megosztasz egy hivatkozást, kérést, akkor azt tedd változtatás, népmesei kiegészítések nélkül, ellenkező esetben ugyanis Te vagy a rémhír generálója.
Andrásné Csillag írta:
Kedves Ági, Neked csak hálával és köszönettel tartozunk, amiért feltetted a képeket, hiszen így juthatott az állat a leghamarabb orvosi segítséghez. Ha Te nem segítesz, akkor a kutya elpusztul!! Köszönet és hála az önzetlen segítségedétt.Aki pedig félreértette, annak is kérem értse meg, Áginak köszönhetjük, hogy megmenekült a kutyus!!!
(nekem csak közvetve, mert ha én is tojok rá, mint itt mindenki, akkor tényleg ott pusztul el.. De Gyöngyiék vitték el! Á)
Kivonat a fajtamentők üzenőfaláról:
Őri Ágnes Nos.. A kutya úton az állatorvoshoz, köszönet Gyöngyiéknek Lőrinciből!
22 órája · Tetszik · 1
Őri Ágnes Külön köszönet annak a drága léleknek, aki ránk küldte a rendőröket, mondván, a kutya forgalmi akadályt képez, balesetveszélyt jelent.. A zsaruk tiszteltetik, legalább arcból-arcba is ütköztem velük, a tegnap esti telózás után, amit szintén e kutyu érdekében folytattam velük..
22 órája · Tetszik
Őri Ágnes Köszönet azoknak, akik folyamatosan zaklatják a kollégáimat, ugyan miért is nem hagy ott csapot-papot, és viszi a kutyát dokihoz.. Nekik üzenem, azért nem, mert munkahely, a kolléga dolgozik, és mivel xar a környék, nincs jatt a kúton, a tezstvír egy ezreséert tankol, önerőből), ergo, minimálbérből tartja el a családot, és örül, hogy helyben van munkája..
22 órája · Tetszik
Őri Ágnes Akik rám anyáztak, miért van kitakarva a kutya, azoknak jelzem: a fotózás erejéig vettem le róla a takarót.. Akik azért anyáztak le, miért csak betakarva volt, miért nem baldachinos ágyban lábadozott, azoknak tájékoztatás: élelmiszert árulunk, az ántsz szerteszét rúgná a seggünket..
22 órája · Tetszik
Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány-German Shepherd Rescue Foundation Kedves Ágnes. A megosztása kb 40 oldalon van kint, nem mi hívogatjuk őket.
22 órája · Tetszik
Őri Ágnes Hirtelen ennyi.. Legközelebb meggondolom, kérek-e segítséget, amikor az önerős forrásaink kiapadnak. Senkinek nem hiányzik az a tömény rosszindulat, mocskolódás, amit hirtelen ránk borítottak a t. fajtavédők.. Vagy egy részük. Az, aki elcsapta ezt a kutyát, annyira állt meg, hogy megnézze, nagyon összetört-e a kocsija.. Mi egész éjjel vele foglalkoztunk, amennyire a körülmények engedték. Köszönöm még egyszer a valódi segítséget és szervezést..
22 órája · Tetszik · 1
Őri Ágnes A fajtavédőknek adták ki magukat.
22 órája · Tetszik
Őri Ágnes Egymástól függetlenül vagy három jótét lélek.. ehh, mindegy.. A lényeg, hogy a kutya esélyt kapott..
22 órája · Tetszik
Őri Ágnes Sajnos, ezt mi egymagunk nem tudtuk volna neki biztosítani..
21 órája · Tetszik
Őri Ágnes Ezért hálánk, és köszönet..
21 órája · Tetszik
Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány – German Shepherd Rescue Foundation Micsoda? A fajtamentés nevében? Széép! Na a lényeg, hogy a kutyi herlyzete megoldva, nagyon köszönjük a lőrinciek fuvarban és egyébben nyújtott segítségét. A kutyi meg ettől kezdve a miénk.
21 órája · Nem tetszik · 4
Őri Ágnes :)
21 órája · Tetszik
Kutyák Állatok Jelenlegi helyzet, a helyszínen lévő állatvédő épp úton van a kutyával a klinikára, közbe megvan a gazda.
21 órája · Tetszik
Kutyák Állatok ezt irták nálam
21 órája · Tetszik
Őri Ágnes Klassz.. A kutya tegnap reggel óta kujtorgott a kúton.. Este hatkor csapták el.
21 órája · Tetszik
Őri Ágnes még egy megjegyzés, aztán mára elég volt.. A sziráki dokicsajt is lebarmolta valami nő telefonon, mi az, hogy nem ugrik, és rohan át Jobbágyira.. Gyerekek, hölgyek, Urak.. nincs itt valaki baromira eltévedve..? :-///
20 órája · Tetszik
Őri Ágnes Ki koordinálja itt az infót..? Feketén-fehéren leírtam, mi volt a sztori, s ilyen baromállatságokat írnak emberek:
– “Találtak egy elütött, teljesen ilyen kutyát…Lőrinciben… Kegyetlenek az emberek!!! Egy nő… otthagyta az elütött kutyát éjszakára saját magára!:((( “-
Emberek, ez már-már kimeríti a becsületsértés-, jó hírnév megsértése fogalmát.. :-//// Szégyen.
20 órája · Tetszik
Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány-German Shepherd Rescue Foundation A sok computeres “állatvédő”… Akik addig színezik a híreket, amíg már rá sem lehet ismerni az eredetire. És mlg egyszer szeretném leszögezni: a fajtamentéstől senki nem telefonálgat, mi várjuk a híreket, hogy akkor most megy-e a kutya a JT Klinikára, hozzánk…
19 órája · Nem tetszik · 2
Viktória Ardai Agnes! Mivel nagyon sokan megosztottak a segitseg kerest, ezaltal a hulyeseg is terjed. Sajnos ez kivedhetetlen. Latod, benneteket is zaklattak tobben is, raadasul a fajtamentes neveben, ami eleg mocsok dolog volt az illetoktol.. Nektek csak koszonet jar, hogy megtettetek minden toletek telhetot! Remelem, hogy a kutya hamar beer a korhazba, megkezdothet a kezelese es meggyogyul.
19 órája · Nem tetszik · 2
Őri Ágnes Tudom ám.. csak baromi dühítő. Nem ez az első vahur, aki közvetve miattunk szerzett túlélési esélyt, anno a Lelenccel, Futrinkával volt néhány happy endes sztorink, de a lehetőségeim azóta igencsak lekorlátozódtak. 12 órás munkaidő mellett nincs lehetőségünk még több ismeretlen kutya itthoni elhelyezésére, nincs mit szépíteni rajta, sem idő, sem pénz nincs rá.
A juhászt sem hagytuk magára, a váltás folyamatosan szemmel tartotta, a saját kajájukat adták neki oda, bebugyolálták, itatták, s kiszolgálás közben még az idióta telefonokat is bonyolították..
19 órája · Tetszik · 4
Őri Ágnes
Még egyszer leírom, mert ezek szerint nem értetted meg..
A kutyát este utötték el, 18 óra körül..
Andrásné Csillag
17 órája
Andrásné Csillag
Bocsi ha félreértettemv alamit.
Őri Ágnes
17 órája
Őri Ágnes
A kolléganőm szólt, menjek korábban, nézzem meg..
én estére (éjszakára mentem DOLGOZNI!!
Andrásné Csillag
17 órája
Andrásné Csillag
töröltem.. helyesbítek..
Őri Ágnes
Szerinted egy munkahelyen, munkahelyről mit lehet tenni..?
Egész éjszaka a kutya mellett jöttem-mentem két vevő között, pénztáros vagyok, a benzinkúton
Andrásné Csillag
17 órája
Andrásné Csillag
Nem rád céloztam .. nem is tudtam te voltál ott,akkor te töltötted fel a képed ugye:?
Aki elütötte az tett rosszat azzal, hogy ott hagyta. Értelek nem rád gondoltam.. bocsánat!!
Őri Ágnes
17 órája
Őri Ágnes
Reggel, ahogy végeztem, 12 órás műszak után, nem a saját kutyáimmal törődök, hanem teszem fel a képeket a netre, hogy segítséget kérjek..
s erre basszus, én vagyok a szemét állat..?
Andrásné Csillag
17 órája
Andrásné Csillag
Értelek, félreértés volt,, dehogyis Te!!
Neked hálával tartozunk!! Köszönettel, és ezt meg is szeretném köszönni ezennel újra!!
Őri Ágnes
17 órája
Őri Ágnes
Megköpködtek ma épp elegen már, mert a fotelos állatvédők rendesen megkavarták a xart, erre Te sem figyelsz arra, amit délután írtam..?
Őri Ágnes
Andrásné Csillag
Jajj drága Ági, ne haragudj, tiszta ideg voltam, én is félreértettem. irok egy helyesbítést.. sok emberrel beszéltünk, valaki lehet másként értette, vagy csupán én, nem tudom, eléggé ideges voltam. Irok helyesbítést. Köszi hogy reagáltál, Te is egy szív-lélek vagy. ♥
Őri Ágnes
Akkor ezt akár nyilvánosan is megteheted, mert ma az “idióta kurva” jelzős szerkezet csak kötösző volt a jellemzésemben..
Bogi Sz. oldalán, ugye..
Andrásné Csillag
uristen!! elég szomorú MÁr irom.
Őri Ágnes
az életben nem segítek többet senki elcsatangolt jószágán, ma ezt éreztem..
20 éve kutyázom, s a mai napon, amit ma kaptam, a hülyeségek miatt, az igencsak durva..
Függetlenül attól, hogy nagyon örülök, hogy az a szerencsétlen kutya végre jó kezekbe került, haza..
Andrásné Csillag
Nem miattam, mert nem én írtam.. csak azt, hogy aki elütötte, az otthagyta. én ennyit írtam.. Valaki űgy magyarázta,hogy aki elütötte, az tette fel a képeket.. ebből jött a félreértés.. sajnos.
Őri Ágnes
17 órája
Őri Ágnes
ha egy pert akasztanék az illető nyakába, kíváncsi lennék, mit lépne.. hitelrontás, rágalmazás, jó hírnév megsértése..
baxxus, nem fotelos kutyás vagyok, hanem tenyésztő..
Andrásné Csillag Forrás: Facebook

Posted on Hozzászólás most!

Német juhászkutya, a munkakutyák királya

Német juhászkutya. Nehezen vitatható, hogy ez az intelligens, bátor, hűséges, megtéveszthetetlen, tetszetős külsejű, izmos állat a legnépszerűbb, legtöbbre értékelt szolgálati kutya világszerte.
Német juhászkutya – A német juhászkutya a legnépszerűbb, és a legjobb munkakutyák egyike. Eredetileg nyájakat őrzött, mai formáját a német tenyésztők hosszú és szigorú szelekciós munkával alakították ki. Intelligens, hűséges, bátor, megtéveszthetetlen kutya. Jó tulajdonságainak bámulatos összekapcsolódása teszi lehetővé, hogy a német juhászkutya – és csakis ez a kutyafajta – egyidejűleg lehessen vakvezető, mentő, testőr, nyomozókutya, pásztorkutya.
A német juhászkutya megjelenése: Szaglása és hallása egészen páratlan, gyakran fejlettebb mint más kutyáké. Hazánkban is az egyik legkedveltebb kutyafajta. Színe fekete rajzos, fekete, ordas. Marmagassága 55-60 cm, testtömege 25-40 kg. Átlagos alomszám: 6-8 kiskutya. Várható élettartama: 14 év. Előnye: sokoldalú, tanulékony, szolgálatkész. Hátránya: hajlamos a diszpláziára.
A német juhászkutya szolgálatát a világ valamennyi hadserege és rendőrsége igénybe veszi. Hogyan lehetséges ez? Nos, a kutya sikerének oka képességeiben rejlik. Erős, intelligens, eleven, mégis nyugodt, agilis, fürge és rámenős. Ugyanakkor engedelmes, szelíd, sőt gyöngéd. A lista hosszú és valószínűleg a német juhászkutya-tulajdonosok órákig tudnák folytatni. Forrás: Háziállat magazin

Posted on Hozzászólás most!

Rendőrkutyák bevetésen – Német Juhászkutya Fajtamentés

Bárkinek lehet saját biztonsági őre a saját otthonában. Bár a választék a nyugdíjas kollégák között nagy, kizárólag ereje teljében lévő, okos és – ez most még furcsán hangzik- gyönyörű példányokról van szó. Akik New Yorkban például óriási népszerűségnek örvendenek, és hatalmas rajongótáborral bírnak. Lássuk közülük is a legszebbeket.
Rin Tin Tin, Jerry Lee és Rex, a híres filmes rendőrkutyák után itt van Striker, egy valódi magyar sztár a New York-i rendőrségről.
A feltörekvő német juhász kutya Magyarországról került az Egyesült Államokba, és nem filmszerepre, hanem valódi bevetésekre készül.
Amerikában a rendőrkutyák nagyobb tiszteletnek örvendenek, mint Magyarországon. Ennek a legendának Kovács Violetta, német juhász fajtamentő járt utána. Violetta három hetet töltött az Egyesült Államokban, hogy New Yorktól Floridáig járja végig a rendőrségeket, kiképző táborokat, és új ötletekkel hazatérve folytassa a szolgálatot.
Egy magyar állatvédő minden energiájával azon dolgozik, hogy a négylábúak itthon is kellő megbecsülést kapjanak. És arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy a menhelyen élő kutyákból is kiváló rendőrök lehetnek.
Aki egy igazi rendőrt szeretne házőrzőnek, nem kell mást tennie, mint egy nyugdíjas kollégát örökbe fogadni, és otthon szolgálatba állítani.

Posted on Hozzászólás most!

Eb IQ

Mérhető az ebek eszessége. Az intelligencia bajnokai. A kutyák gondolkodása ma már sok tekintetben az emberéhez hasonló – vallja Csányi Vilmos etológus. A kutyák szerelmeseit erről nem nehéz meggyőzni. Talán ennek is köszönhető, hogy évről-évre elkészül a toplista a négylábú IQ-bajnokokról.
Border Collie – Az örök első
A collie nem véletlenül vezeti évek óta a listát. A kölykök esetében már öt hónapos kor körül megmutatkozik, hogy a kutyus milyen képességekkel rendelkezik. A tudatos tenyésztők ez idő tájt tesztelik, vajon a kölyök milyen géneket örökölt szüleitől: ha liba, birka mellé teszik, elkezd-e ösztönösen terelni. A collie azonban nem csak kiváló terelő, de első az engedelmességi vizsgákon, az agility-ben, és a flyball versenyeken is. Ez a brit szigeteki határőr ízig-vérig munkakutya: nem csak okos és értelmes, de hihetetlenül kötődik gazdájához is
Uszkár – A szófogadó
Uszkár és uszkár közt is van különbség: míg az óriás-és középuszkárok a képzeletbeli eszességi dobogó második helyéig jutottak, addig a törpe-és toy uszkárok inkább kedvességükkel veszik le lábukról a gazdit. Az óriás-, vagyis a királyuszkár esetében akkor érünk el gyors eredményt, ha mindig következetesek maradunk. Ezek a kutyák ugyanis megérzik, ha gazdájukkal baj van, ehhez pedig elég, ha megváltozik a kétlábú isten hanghordozása. A nevelés éppen ezért csakis játékos formában történhet. Az óriásuszkár nem csak értelmes, de szívós fajta is, ha valamit el akar érni, nem kíméli magát.
Német Juhászkutya – ő nem alkuszik
A németek kedvenc családi kutyája szintén ragos elismerést vívott ki magának. A bronzérmes kutyus akkor érzi jól magát, ha megvédheti otthonát és a környezetében élőket. Életének középpontja a gazda, akitől elvárja, hogy naponta több órát foglalkozzon vele, tanítsa, okítsa. Azon kevés kutyák közé tartozik, akiket nem lehet megvesztegetni. Ez annak köszönhető, hogy általában egygazdás, vagyis egyetlen személyhez kötődik erősen. Ez a kutya nem érzi jól magát, ha nincs mit tennie, nem véletlenül „használja” nagy előszeretettel a rendőrség, de ez a fajta mentő-és keresőkutyaként is bizonyított már.
Golden Retriever – Mindene a család
Az aranyszőrű kutya nem csak okos, de a világ számos pontján az egyik legkedveltebb fajta is. Az egykor vízi vadászatra, apportírozásra kitenyésztett fajta hihetetlenül társaságkedvelő, kedves és engedelmes. Sőt, nem csak kiválóan alkalmazkodik, de igen fejlett szaglással is rendelkezik. Tanítása során soha nem szabad gorombán bánni vele, mert az egész életére megjegyzi. A képzés alkalmával fontos, hogy következetesek legyünk, és az is, hogy a feladatok változatosak legyenek. Az engedelmességi vizsgán éppen úgy helytáll, mint egy flyball versenyeken.
Doberman – Éhes a parancsra
Az adóhatóság megbízható „őre”. Merthogy Karl Friedrich Louise Doberman adóbehajtó azért tenyésztette ki ezt az impozáns fajtát, hogy hű kísérői legyenek, amikor sok pénzt visz magával. A doberman határozott fellépést igényel, de nem szabad vele szemben durván és agresszívan viselkedni. Az idegenekkel szemben barátságtalan, ha számára ismeretlen személy közelít a családtagokhoz, azonnal támadó pózba áll, de végső lépésre csak gazdája utasítását követően szánja el magát. Tény, ez a kutya bizony csak gyakorlott és tapasztalt gazdák számára ajánlott.
Afgán agár – Öntörvényű, nem buta
A ranglista utolsó helyén tanyázó fajta nem észbéli hiányosságai miatt lett sereghajtó. A nemes, független afgán agár azért került a lista végére, mert igen öntörvényű. Ez az eb bizony nem való kezdő kutyásnak, nem tiszteli az embert, nem ismeri el falkavezérnek – hacsak kitartó, következetes és igen időigényes munkával nem sikerül ezt bebizonyítanunk neki. Az afgán agár, amit eredetileg vadászatra használtak szinte minden mozgó dolgot azonnal üldözőbe vesz. A gazdi ilyenkor pedig hiába is próbálja meg visszahívni, nem biztos, hogy sok sikerre számíthat.
Tesztelje kedvencét – Négylábú társaink intelligenciájának mérése, ahogyan az emberek IQ-tesztelése is, valójában a problémamegoldás képességét, a találékonyság, a tények összefüggésének felismerését díjazza. Éppen ezért a kedvenc fajtájának általános jellemzőihez érdemes igazítani őket.
1. feladat – Elsőként felesleges nagy dologra gondolni. Ha kutyánk csak abban az esetben jön oda hozzánk, ha pontosan a nevén szólítjuk, és nem a kedvenc futballcsapatunk vagy énekesünk nevét emlegetjük hasonló hangsúllyal, akkor minden tőle telhetőt megtett.
2. feladat – Ültessük le a kutyust, és egy kisebb szekrény, vagy paraván mögé helyezzük el az előzőleg megszagoltatott jutalomfalatot. Az okos kutya pillanatok alatt rájön, hogy kedvenc csemegéjét akkor kapja meg, ha megkerüli az „építményt”.
3. feladat – Lengessen meg egy nagyobb fürdőlepedőt a kutya előtt. Fontos, hogy kedvence érezze: most eljött a játék ideje. Dobja, helyezze a kutya fejére a lepedőt. Figyelje meg, mennyi idő alatt szabadul ki kedvence. Ha valódi IQ-bajnok, mindössze pár másodpercre lesz szüksége.
4. feladat – Helyezzünk több lefordított műanyag poharat a földre. Az egyik pohár alá rejtsük el a kutya kedvenc játékát, vagy egy jutalomfalatot, majd adjuk ki a vezényszót: „keresd”, vagy használjunk a kutya számára már ismert utasítást. Ha a kutya azonnal megtalálja az elrejtett dolgot, nem csak az orra jó, de mentális képességeivel sincs baj.
5. feladat – Tegyük kutyusunk kedvenc jutalomfalatát egy lyukas labdába. A labdát helyezzük el a földön, de tegyünk mellé másik két labdát is. A kutyusnak nem csak azt a labdát kell tudnia kiválasztania, amiben a jutalomfalat van, hanem azt illik is onnan kiszednie.
6. feladat – Tanítson kedvencének új vezényszót! A lényeg, hogy a parancsot kösse össze mozdulattal. Ügyeljen rá, hogy a hangja kiegyensúlyozott, kedves, ugyanakkor határozott maradjon. Példa: Enyhén nyomja meg a kutya farok tövét, és ismételje az „ülj!” vezényszót. A gyakorlatot végezze el háromszor. Negyedszerre csak a vezényszó hangozzék el. Ha kutyája magától is leült, biztos lehet benne, hogy magas az intelligencia szintje.

Kutyafajták IQ-listája
1. Border collie
2. Uszkár
3. Német juhászkutya
4. Golden retriever
5. Dobermann
6. Shetlandi juhászkutya
7. Labrador retriever
8. Papillon
9. Rottweiler
10. Ausztrál cattle dog
11. Pembroke welsh corgi
12. Snaucer
13. Angol springer spániel
14. Belga juhászkutya
15. Schipperke
16. Skót juhászkutya
17. Német rövid szőrű pointer
18. Angol cocker spániel
19. Breton spániel
20. Amerikai cocker spániel
21. Weimari vizsla
22. Berni pásztor
23. Pomerániai törpespitz
24. Ír vízispániel
25. Magyar vizsla
26. Cardigan welsh corgi
27. Puli
28. Yorkshire terrier
29. Airedale terrier
30. Border terrier
31. Brie-i juhászkutya
32. Manchester terrier
33. Szamojéd
34. Újfundlandi
35. Ír szetter
36. Amerikai staffordshire terrier
37. Majompinscher, angol szetter, fáraókutya
38. Norwich terrier
39. Dalmata
40. Sima szőrű foxterrier
41. Ír farkasagár
42. Kuvasz
43. Saluki
44. Cavalier king charles spániel
45. Szibériai husky
46. Tibeti spániel
47. West highland white terrier, skót szarvasagár
48. Bokszer, dog
49. Tacskó, staffordshire bullterrier
50. Alaszkai malamut
51. Whippet, shar-pei
52. Rhodesiai ridgeback
53. Welsh terrier, ír terrier
54. Boston terrier
55. Akita
56. Norfolk terrier
57. Mopsz
58. Francia buldog
59. Brüsszeli griffon
60. Kis olasz agár
61. Kínai meztelen kutya
62. Dandie dinmont terrier
63. Tibeti terrier
64. Pireneusi juhászkutya
65. Bernáthegyi
66. Bullterrier
67. Chihuahua
68. Lhasa-apso
69. Bullmasztiff
70. Shih-tzu
71. Basset hound
72. Angol masztiff, beagle
73. Pekingi palotakutya
74. Angol véreb
75. Borzoi (orosz agár)
76. Csaucsau
77. Angol buldog
78. Basenji
79. Afgán agár

Megjegyzés: Az alábbi intelligencialistát a Brit Columbia Egyetem kutatói állították össze. Arra azonban felhívjuk a figyelmet: ez nem egy minden szempontból hiteles sorrend, hiszen több európai, sőt: a legtöbb magyar fajta (komondor, pumi, mudi, magyar agár, erdélyi kopó) hiányzik a felsorolásból, így az biztosan nem teljes. Forrás: Dombovári Edina, Bors Kedvencek

Posted on Hozzászólás most!

Baltával verték szét a kutya fejét

Még a fajtamentők sem találkoztak ennyire brutális állatkínzással, mint ami Baltazárt az 1-2 év körüli németjuhászt érte. Több késszúrással a testén és balta okozta sebekkel a fején saját vérében feküdve találtak a kutyusra.
Az állatot Királdon, lakossági bejelentés alapján találták meg az Ózdi Gyepmesteri telep munkatársai. A kutyát kínzói több késszúrással terítették le, fején hatalmas seb tátongott, melyet egy balta ütése okozott. Baltazár órákon át a saját vérében feküdt, mire segítettek rajta. A gyepmesteri telepről az Egri Állatklinikára szállították, ahol elsősegélyben részesült, és onnan került a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítványhoz.
– A kutyus felépülésért mindent megtesznek az orvosok. Még nem tudni, hogy lesz-e maradandó sérülése. Infúziót és antibiotikumokat kap. Baltazár egy nagyon jólelkű, kedves mackó. A fájdalmak ellenére is szeretettel közeledik az emberek felé – mondta a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány elnöke. Kovács Violetta hozzátette, hogy a brutális állatkínzás miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a rendőrségen és az alapítvány 100 ezer forint nyomravezetői díjat is felajánlott.
Baltazár a testi megrázkódtatásokat remélhetőleg hamar kiheveri, ám a lelki trauma leküzdéséhez szerető gazdira lesz szüksége.
Ha úgy érzed, képes vagy arra, hogy egy életen át vigyázz rá, gondoskodj róla, akkor hívd a 06-30-341-67-16-os telefonszámot!