Posted on Hozzászólás most!

Vadász-Rendőr találkozó

A felgyorsult „információs” társadalom alapvető problémájaként jelentkezik a személyes, közvetlen kapcsolatok háttérbe szorulása. Ehelyett előtérbe került az egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb eszközökön (mobiltelefon, internet, stb.) keresztül történő kommunikáció. Az emberi kapcsolatok, így különösen a különböző társadalmi szervek, csoportok közötti kapcsolat azonban – főleg a rendőri szakmában – elengedhetetlen, szinte lételem a hatékony munkavégzés érdekében.
Igaz ez az Ózdi Rendőrkapitányság és az illetékességi területén működő vadászatra jogosultak közötti kapcsolatrendszerre is, melynek javítása érdekében a két fél 2008. novemberében Együttműködési Megállapodást írt alá, különböző kötelezettségek vállalásával, de főként a hatékony együttműködés érdekében.
A vadászok és a rendőrök különféle kommunikációs csatornákon a megállapodás aláírása előtt is folyamatos, napi szintű kapcsolatban voltak egymással (pl. fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, közúti ellenőrzés, közös szolgálatok az orvvadászok leleplezésére, fatolvajok tettenérése, stb.). A kapcsolat és a kölcsönös együttműködés továbbfejlesztése, egy magasabb szintre emelése érdekében, hagyományteremtő céllal került életre hívásra az „I. VARETAL”, az első vadász-rendőr találkozó, szarvas-nász idején 2010. szeptember 25. napján, a sátai „Csépány-berek” völgyben.
A rendezvény elsődleges célja a formális kapcsolattartás mellett egy szorosabb, közvetlen, folyamatosan működő kapcsolatrendszer kiépítése az Ózdi Rendőrkapitányság rendőrei és a kapitányságunk illetékességi területén gazdálkodó vadászatra jogosultak tagjai között, a vadászattal, a vadászterület védelmével, a természet zavartalanságának biztosításával, a vadászati tevékenységgel kapcsolatba hozható jogsértések megelőzésére, felderítésére. Emellett az engedélyügyi tevékenység jogszabályi hátterének, az engedélyügyi eljárás rendjének ismertetése mellett a közös feladatok végrehajtása, az Együttműködési Megállapodásban foglaltak érvényre juttatása is kiemelt figyelmet kapott. Cél volt továbbá a kölcsönös tájékoztatás, a hatékonyabb, gyorsabb információáramlás, az eredményes együttműködés, az interperszonális kapcsolatok kiépítése és végül a kikapcsolódás, a tartalmas időtöltés biztosítása, és végül, de nem utolsó sorban pedig mind a rendőri munka, mind a vadászati tevékenység társadalmi elfogadottságának javítása.
Hosszas szervezőmunka előzte meg a rendezvény napját. A szervezéssel kapcsolatos feladatok már a 25-i hét közepén a tetőfokára hágtak, izzottak a telefonvonalak, lázas és sokszor estébe nyúló munka folyt Kapitányságunkon. Ilyen előzmények után, szeptember 24-én, délután érkezett meg városunkba a Nemzet Színésze, Bodrogi Gyula, kedvesével Angélával. Utaztatásukban nagy szerepet vállalt a Nádler Herbert Vadásztársaság gazdasági vezetője, Molnár Gyula és felesége. A Művész úr szállodába érkezését követően azonban csak pár percig maradt szobájában, hiszen vadászatra volt hivatalos a Nádler Herbert VT területére, a meghívás bikára és vaddisznóra szólt, Balogi Lajos, a társaság hivatásos vadászának kíséretében. A lesen töltött délután izgalmasra sikeredett a Művész úr elmondása szerint, hiszen két konda vaddisznóval is összefutottak, Diana azonban most nem a vadásznak kedvezett.
Így jött el a rendezvény hajnala, lázas sietséggel, végső simításokkal, de a kezdésre minden és mindenki a helyére került. A találkozó egy hagyományos „Hubertus-misével” kezdődött, melyet Baranyák Béla római katolikus, címzetes plébános celebrált. Az Istentisztelet alatt az oltár előtt tölgyravatalon egy golyóérett bika feküdt, aki a rendezvény hajnalán még belebőghette vágyait a ködbe burkolózott csernelyi erdőkbe, majd eljött hozzánk – elmúlni… A mise záróakkordjait egy emberként, felállva énekelték a vén fenyőfák alatt vendégeink és így messze szállt a völgyön a Magyar Himnusz örökké szép dallama…
Az Istentiszteletet követően Dr. Mecser Tamás r. ezredes, a B.-A.-Z. MRFK Bűnügyi Igazgatója és Dr. Varga László r. alezr., az Ózdi RK kapitányságvezetője nyitotta meg a találkozót.
A köszöntő szavakat szakmai előadások követték a színpadon az alábbiak szerint:
• Elsőként Leskó András r. alezr., a B.-A.-Z. MRFK Bűnügyi Osztályának vezetője tartott előadást, melynek címe: „Vadászbalesetek rendőri szemmel” volt;
• Ezt követően Gátsik Attila r. szds., az Ózdi RK, Igazgatásrendészeti Osztályvezetője a „Fegyverkérelmek” témakört mutatta be az érdeklődő közönségnek;
• Harmadikként Vadász István, az FVM, B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalának Vadászati Osztályvezetője „Jogszabályi aktualitások a vadászatról” témakörben ismertette előadását;
• Vadász István előadását Tóth Ákos Dénes, a B.-A.-Z. Megyei Vadászkamara titkára, megyei fővadász előadása követte „Aki vadász akar lenni… a vadászvizsgáról” címmel;
• A vadászatra jogosultak részéről Szabó György, a Nádler Herbert VT elnöke tartott előadást, melynek címe: „Vadászati kapcsolatok egy vadászatra jogosult tükrében”;
• A következő előadó, Szabó Sándor vadgazdálkodási szakmérnök, a DATE karcagi kutatóintézetéből a vadgazdálkodási, vadászati szakértés területébe engedett bepillantást „Vadászbalesetek a szakértő szemével” címmel;
• A záró-előadást pedig Homonnay zsombor vadászújságíró, a Magyar Vadászlap szerkesztője tartotta, a „Rendőrségi-vadászati kapcsolatrendszer”-t elemezve.
Mint ahogy az előadások címéből is kiderül a rendezvény elsődleges célja a rendőrök és a vadászok kölcsönös továbbképzése volt, a mindkét együttműködő felet érintő problémák és témakörök felvetésével, ismertetésével, elemzésével. Erre szolgált a délelőtti konferencia. A vendégek részére – már a konferencia alatt is – egész napos légpuskás lövészet, íjászat, főzőverseny, vadászati termékek vására, bemutatója (kések, faragások, festmények, borok, stb.) álltak rendelkezésre a rendezvény teljes időtartama alatt. Az íjászatot Nahóczki Péter világbajnoki harmadik helyezett, háromszoros Európa-bajnok íjász felügyelte. A résztvevők, érdeklődők száma meghaladta a 120 főt.
A légpuskás lövészetet Pintér László az ózdi lőtér vezetője vette szárnyai alá, a versenyzők és érdeklődők több mint 1.500 db lőszert lőttek el szombaton a négy légpuskával. A főzőversenyen 13 csapat versengett, az üstökben vaddisznó, szarvas, őz és harcsa is rotyogott, csodálatos illatfelhőkbe burkolva a „Csépány-berek” völgyet és nehéz munkát adva a Bodrogi Gyula, Dudás Péter és Dr. Varga Lászlóból álló háromtagú zsűrinek. A főzőverseny zsűrizése és az ebéd elfogyasztása alatt a Borsodi Vadászkürtös Egyesület kürtszignáljai szórakoztatták a közönséget, majd Homolya László szarvasbőgő világbajnok előadása következett. A különböző hangkeltő eszközökből előidézett bőgőhangok hallatán a jelenlévő vadászok háta libabőrös lett, a szemeket becsukva igen könnyű volt elképzelni egy ködpárába burkolózó őszi rétet, a hegedűnyakú tarvadak mellett a magyar erdők királyával, a bőgő „Csodaszarvassal”. Homolya Laci előadásában bemutatta azt is, hogy a szarvasbőgő versenyre jelentkezetteknek milyen bőgőhangokat kell imitálnia, mely intelmeknek a négy versenyző igyekezett is maradéktalanul eleget tenni és nemes küzdelem után vehette át Csoma István, a Hegyháti Béke VT hivatásos vadásza az első helyezettnek járó oklevelet és a Farkas Bertalan késműves által felajánlott vadásztőrt Bodrogi Gyulától. A szarvasbőgést rendőrkutyás bemutató követte, az Ózdi RK kutyavezetőinek közreműködésével, majd Bodrogi Gyula adta át az íjászverseny (ifjúsági és felnőtt kategória), a légpuskás lövészverseny (ifjúsági és felnőtt kategória), a szarvasbőgő verseny és a főzőverseny első három helyezettjének járó okleveleket, díjakat, majd a Művész úr színvonalas előadását tekinthette meg az érdeklődő – nagy számú – közönség.
Az előadás végére elkészültek Vadász Istváné is a trófeabíráló verseny eredményeinek kiértékelésével, így a Művész úr átadta az első három helyezettnek járó okleveleket. Az eredményhirdetés után egy háromnegyed órás, tartalmas solymász-bemutató következett, majd Noveczki Katalin vizslás Európa-bajnokot láthatták kedvencével, munka közben a nézősereg tagjai. Zárásként pedig egy héttagú (melyből kettő ózdi rendőr, egy pedig volt bánrévei határőr) rockzenekar, a „Rockerék” koncertjét hallhatták a kilátogatók.
A találkozó összességében igen jól sikerült, a megyei rendőri és vadászati vezetők és a kilátogatók véleménye szerint egy megyei vadásznappal ért fel, azóta is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett kapitányságunkra, sokan kérték, hogy jövőre is rendezzük meg, legalább ugyanilyen színvonalon. A rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy a közel 500, az együttműködési megállapodásban résztvevő személy számára egy olyan eseményt szervezzünk, ahol lehetőség nyílik a szakmai továbbképzésre, az informális kapcsolatok kiépítésére, az egymással együttműködő vadászok és rendőrök között közvetlenebb, személyes kapcsolat kiépítésére.
Támogatók voltak:
• Sajóvölgye Takarékszövetkezet – Kriston Nándor
• Bíró Imre
• Greskovits István Hotel Ózd
• B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
• Vadász István vadászati osztályvezető B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
• Tóth Á. Dénes, B.-A.-Z. Megyei Vadászkamara titkára, megyei fővadász
• Baranyák Béla atya, római katolikus címzetes esperes
• Benedek Mihály Ózd város polgármestere
• Gulyás János Borsodbóta polgármestere
• Hangonyi László Hangony polgármestere
• Dorkó László Ózd Közbiztonságáért alapítvány kuratóriumi elnöke
• Bakos Péter Sáta polgármestere
• Bodrogi Gyula színművész
• Homolya László szarvasbőgő világbajnok
• Nahóczki Péter íjász VB 3. helyezett, háromszoros Európa-bajnok
• Noveczki Katallin EB győztes vizslás
• Pintér László lőtérvezető
• Borbás Péter egyéni vállalkozó
• Dudás Péter B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
• Suszter Sándor ÓHG ügyvezető igazgatója
• Szentkirályi László tü. alezr., Ózd Városi Tűzoltóság parancsnoka
• Simon József borász, Egri Hegyközség Elnöke
• Grédics Szilárd, Egererdő Zrt., Szilvásváradi Erdészete
• Dolgos Attila, Északerdő Zrt., Bánhorváti Erdészete
Forrás Police.hu

Vélemény, hozzászólás?